Глагович Михайло Васильович

Хірургічне відділення

Завідувач відділенням

Кандидат медичних наук, доцент кафедри нервових хвороб №2

з курсом дитячої хірургії ІФНМУ

завідуючий хірургічного відділення ОДКЛ

 

В 1987 році закінчив Рогатинську СШ № 1. В тому ж році поступав у Дніпропетровський медичний інститут, здав вступні іспити, але не пройшов за конкурсом.  Влаштувався на роботу в обласну психіатричну лікарню № 2 с.Підмихайлівці на посаду санітара.

З 1988 по 1990 рік проходив строкову службу в армії. В 1990 році звільнений в запас і в тому ж році поступав у Івано-Франківський медичний інститут – не пройшов по конкурсу. Продовжував працювати на посаді санітара в обласній психіатричній лікарні № 2.

В 1991 році поступив на педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, який закінчив у 1997 році.

З 1997 року по 1999 рік проходив інтернатуру по спеціалізації  «Дитяча хірургія» на базі Львівського медичного університету ім. Д.Галицького. У лютому. 

1999 року прийнятий на посаду лікаря-хірурга хірургічного відділення ОДКЛ та лікарем-ендоскопістом (бронхолог) ДОДКЛ.

В травні 2000 року прийнятий на 0,5 посади асистента кафедри дитячих хвороб № 2 з курсом дитячої хірургії.

В 2002 році відбулося планування та затвердження теми кандидатської дисертації на тему: «Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей», яку захистив у вересні 2006 року.  Завдяки проведеній роботі (розроблена нова методика лапаростомії (деклараційний патент на корисну модель № 2827 (51) 7 А61В17/00 Спосіб хірургічного лікування розлитого гнійного перитоніту у дітей), вдалося покращити результати лікування тотального абсцедуючого перитоніту в дітей у вигляді зниження післяопераційної летальності з 35-50% практично до нуля. Також запропоновані нові методики дренування та санації черевної порожнини у вигляді відмови від дренування черевної порожнини та санації останньої виключно фізіологічним розчином, що дозволило скоротити терміни перебування хворих у стаціонарі та в 4 рази знизити відсоток післяопераційної непрохідності у дітей з різними формами перитонітів. Вперше запропоновано та обґрунтовано використання гірудотерапії при лікуванні периапендикулярних інфільтратів та в комплексній протизлуковій терапії, що підтверджено експериментально.

14 грудня 2006 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії України (протокол № 1609/11) на основі рішення спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця присуджено наукову ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Дитяча хірургія».

З 2010 року прийнятий на посаду доцента кафедри нервових хвороб № 2 з курсом дитячої хірургії ІФНМУ.

В березні 2010 році прийнятий на посаду завідуючого хірургічним відділенням ОДКЛ, де працює по даний час.

За підведеними підсумками роботи відділу за 2010 рік відзначений грамотою адміністрації ОДКЛ.

 

 

Список друкованих праць Глаговича М.В.

 

 1. “Роль гірудотерапії при лікуванні ускладнень апендикулярного перитоніту у дітей”.  Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Глагович М.В., Фофанов О.Д.  // Галицький лікарський вісник. - № 3. – 2002. – с. 17 – 18.
 2. “Гіпердіагностика гострого апендициту у дітей”. Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Глагович М.В., Фофанов О.Д.  // Галицький лікарський вісник. - № 4. – 2002. – с. 91 – 92.
 3. “Гірудотерапія в лікуванні інфільтратів черевної порожнини у дітей”. Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Матіяш Я.В., Глагович М.В. // Тези доповідей IX конгресу світової федерації лікарських товариств (19-22.VIII.02 р. м.Луганськ. * Луганськ – Київ – Чикаго  2002 р.*
 4. Тези науково – практичної конференції присвяченої 40 – річчю хірургічного відділення ДОДКЛ. – 2002р.
 5. “Дивертикул Меккеля та його ускладнення у дітей.” Фофанов О.Д.  Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Глагович М.В., // Шпитальна хірургія. - № 3. – 2003. – с. 82 – 84.
 6. “Використання гірудотерапії для профілактики ускладнень перитоніту у дітей”. Глагович М.В. // Матеріали конференції молодих вчених 29-31.X.2003. – м.Київ.
 7. “Кишкова непрохідність обумовлена синдромом мальротації у дітей”. Фофанов О.Д.  Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Глагович М.В.,Мельник Т.М. // Acta medica Leopoliensia. . – 2003. – Vol. 9. - № 4. – с. 11 – 13.
 8. “Можливості гірудотерапії при її використанні в ранньому післяопераційному періоді у дітей. оперованих з приводу перитоніту”. Глагович М.В.,Фофанов О.Д.  Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Мельник Т.М. // Acta medica Leopoliensia. . – 2003. – Vol. 9. - № 4. – с. 27 – 30.
 9. “Роль цитокінового статусу під впливом гірудотерапії у дітей з перитонітом”. Глагович М.В., Фофанов О.Д., Березна Т.Г., Библюк Й.І., Матіяш Я.В.,.  // Галицький лікарський вісник. - № 4. – 2005. – с. 23 – 24.
 10. Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Глагович М.В., Мельник Т.М.  Патологія жовткової протоки у дітей // Шпитальна хірургія.-2003.-№3.-с.70.
 11. Фофанов О.Д., Библюк Й.І., Матіяш Я.В., Климюк Р.Д., Глагович М.В. Діагностика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у дітей// Хірургія дитячого віку.-2005.-т.2.-№2.-с. 110-114.
 12. Глагович М.В., Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Матіяш Я.В. Травматичні пошкодження органів черевної порожнини та заочеревинного простору // Хірургія дитячого віку.-Т 2.-№ 3-4.-2005.-с.-20-23.
 13. Глагович М.В., Библюк Й.І.,Фофанов О.Д., Березна Т.Г., Матіяш Я.В.  Динаміка цитокінового статусу під впливом гірудотерапії у дітей з перитонітом// Галицький лікарський вісник.- 2006.- №1.- с. 78-81.
 14. Глагович М.В., Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Матіяш Я.В. Абсцеси печінки у дітей // Галицький лікарський вісник.- 2007.- №2.- с. 60-64.
 15. Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Глагович М.В., Матіяш Я.В., Ксьондз І.В., Притула В.П.  Кистозні утворення черевної порожнини у дітей // Вісник Вінницького національного медичного університету.-2007.-№ 1/2.-с. 315.
 16. Березна Т.Г., Глагович М.В., Чоп’як Ю.Г., Макян М.В., Доценко Ю.Р., Матвіїшин Г.М. Активна санація трахеобронхіального дерева в комплексному лікуванні захворювання бронхолегеневої системи // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки діагностики і лікування дитячих захворювань». – 17 травня 2007р.м. Івано-Франківськ. – с.-11-12
 17. Фофанов О.Д., Библюк Й.І., Глагович М.В., Матіяш Я.В. Результати хірургічного лікування гастрошизису у новонароджених дітей Прикарпатського регіону // Хірургія дитячого віку.-2008.-№ 1 (18).- с. 79-82.
 18. Глагович М.В., Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Матіяш Я.В.   Роль лапаростомії та програмованої релапаротомії при лікуванні тотального перитоніту у дітей // Хірургія дитячого віку.-2008.-№ 4 (21).- с. 13-17.                        
 19. Быблюк И.И., Глагович М.В., Фофанов А.Д., Матияш Я.В. Роль лапаростомии в лечении тотального перитонита у детей // Детская хірургія. – Москва. – 2009.-№ 1. – с.17-19.
 20. Глагович М.В., Библюк Й.І., Фофанов О.Д., Пилипчик В.І., Матіяш Я.В., Матіяш О.Я. Ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей // Хірургія дитячого віку.-2009.-№ 2.-с.42-44.
 21. Деклараційний патент на корисну модель № 2827 (51) 7 А61В17/00 Спосіб хірургічного лікування розлитого гнійного перитоніту у дітей.
 22.  Й.І. Библюк, О.Д. Фофонов, М.В.Глагович, Я.В.Матіяш  Синдром Пейтца-Єгерса у дітей // Хірургія дитячого віку. – 2010. - № 2 (27) Том VII. – с. 86-88.
 23. О.Л.Цимбаліста, Т.М.Мельник, М.В.Глагович, Ю.Г.Чоп’як, О.О.Курташ, О.Д.Шустакевич, В.В.Витвицька, Т.Г.Березна, В.Б.Дехтяр, О.І.Гаврилюк, М.В.Макаян, О.В.Ткачук Лікувальна бронхоскопія як метод патогенетичної терапії неспецифічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. - № 4. – с.-154.
 24. Цимбаліста О.Л., Березна Т.Г., Глагович М.В., Борис І.О., Шустакевич О.Д., Вітвицька В.В. Аналіз мікробного спектру та антибіотико грами бронхіального дерева при пневмонії у дітей //Наукова програма «Людина та ліки Україна – IV Національний конгрес». – 23-25 березня 2011р. – Київ. – с.122-123.
 25. Фоменко Н.М., Фофанов О.Д., Вовк З.В., Котурбаш Р.Й., Матіяш Я.В., Глагович М.В., Мельник Т.М., Курташ О.О., Величкович Р.С. Синдром Елерса-Данлоса у Прикарпатті. //Клінічна генетика. – Міжнародна науково-практична конференція «Епігенетичні хвороби» 2-3 червня 2011, Харків, Україна. – 1-2 (2011). – с.87-94.