Левицька Юлія Мирославівна

Адміністрація лікарні

Головний бухгалтер

    2001-2004 рр. навчалася в Івано-Франківському технікумі статистики за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та здобула диплом з відзнакою за кваліфікацією молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

     2004- 2006 рр. навчалася в Державній академії статистики, обліку  та аудиту Держкомстату України та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку та аудиту.

     2006-2007 рр. одержувала знання  в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

     2004 р. прийнята на роботу в ІФ ДОДКЛ на посаду бухгалтера з        фінансового обліку на час відпустки по догляду за дитиною до3 -х років.

              2005 р. прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТзОВ «Квінта-Груп».

              2006 р. прийнята на роботу  в  ІФ ДОДКЛ на посаду бухгалтера.

              2008р.  встановлена перша категорія бухгалтера.

              2013 р. переведена на посаду бухгалтера з розрахунку з працівниками        I категорії.

              2014 р. присвоєно Провідну кваліфікаційну категорію бухгалтера.

              2015 р. переведена на посаду заступника головного бухгалтера.

    01.03.2018р. згідно наказу  головного лікаря  переведена з посади заступника головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера.

Організовує  роботу  з  ведення  бухгалтерського  обліку  та  забезпечує  виконання  завдань  покладених  на  фінансово-економічну  службу. Здійснює  керівництво  діяльністю служби , забезпечує  раціональний  та  ефективний  розподіл  посадових  обов’язків  між  її  працівниками  з  урахуванням  вимог  щодо  забезпечення  захисту  інформації  та  запобігання  зловживанням  під  час  ведення  бухгалтерського  обліку.