Бібліотека

Бібліотека державної обласної клінічної лікарні є інформаційним, культурно-освітнім за-кладом, який всебічно сприяє підвищенню кваліфікації лікарів, забезпечує інформаційні за-пити медичних працівників, педагогічного колективу.

Бібліотекар Бледних Наталія Анатоліївна завжди рада допомогти відвідувачам знайти потрібну інформа-цію чи книжку.

Книжковий фонд бібліотеки налічує близько 5000 при-мірників, 70 відсотків якого становить медична література.

До послуг читачів українська та зарубіжна літерату-ри, в наявності книги та підручники для дітей. У бібліоте-ку надходять газети та журнали (25 найменувань). Цікаві, корисні, добре викладені інформації, аналітичні і про-блемні статті дають можливість бути обізнаними стосов-но того, що відбувається в різних галузях медицини.