Організаційно-методичний відділ


Колектив ОМВ, 2012р
 

Заступник головного лікаря
з ОМР Л.Доценко

 

ОМВ в роботі: Гнип І.Д.,
Вірстюк Л.М., Доценко Л.Є.,
Дмитрак Т.Б.,Паньків Т.А.,
Сорочинська О.М.

 

М.Ільків разом з працівниками
проводить обробку статистичної
інформації по лікарні

 

ОМВ в 2002 р
 

2005р, робочий момент
Весніна А.Є., Чмеліков Г.М.,
Атаманчук Л.Г.

З перших днів заснування обласної дитячої лікарні в її складі функціонують методичний кабінет і кабінет медичної статистики. Методичну службу започаткували лікарі Храбатин П.О. та Іпполітова Г.В., згодом лікарями-методистами працювали Алексеєва Н.С., Возняк С.Р., Білоус Т.М., Розкладай А. М., Дащенко О.О., Алєксєєва Ю.І. З 2005 року лікарем-методистом працює Вірстюк Л.М.

З 1982 року організаційно-методичну допомогу в роботі педагогічним працівникам лікарні надає методист організаційно-методичного відділу Сеник М. Я.

У квітні 1984 року методичний кабінет та кабінет медичної статистики були об’єднані в організаційно-методичний відділ. Завідувачем відділу призначено Білоуса Т.М.

На початку 90-х років введена посада заступника головного лікаря з організаційно-методичної роботи, яку займала Горєлкіна Л.Ф.

З серпня 1992 року заступником головного лікаря з організаційно-методичної роботи працює Доценко Л.Є.

Першими лікарями-статистиками працювали Сирова Л.І., Кожушко Е.Д., згодом – Петрова В.Г., Малець С.І., Конфіндратова Л.П.

У різні роки лікарями-статистиками та завідувачами кабінету обліку та медичної статистики працювали Доценко Л.Є., Зелінська Л.М., Розкла-дай А.М., Возняк С.П., Шумега В.М., Дащенко О.О., Білоус Т.М., Чмеліков Г.М. З 2008 року лікарем-статистиком працює Ільків М.В.

Злагоджену роботу організаційно-методичного відділу забезпечують медичні сестри Сорочинська О.М. та Паньків Т.А., медичні статистики Грабчук М.П., Шиптур О.В., Куницька С.М., інженер-електронік Весніна А.Є., оператор комп’ютерного набору Гнип І.Д. та медичний реєстратор Дмитрак Т.Б.

Організаційно-методичний відділ ОДКЛ є структурою, яка здійснює координацію діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів області щодо організаційно-методичної роботи: збору, обробки та аналізу методичної, статистичної інформації, науково-інформаційної, інноваційної діяльності, впровадження та застосування сучасних комп’ютерних технологій. Впроваджує міжнародну систему обліку і статистики.

Відповідно до основних організаційних заходів ГУОЗ і обласної дитячої лікарні працівники організаційно-методичного відділу сумісно з обласними позаштатними спеціалістами проводить:

 • виїзну планово-консультативну допомогу;
 • консультативну роботу в ОДКЛ;
 • підвищення кваліфікації (курси інформації і стажування);
 • розбори запізнілої госпіталізації дітей в ОДКЛ;
 • рецензування медичної документації;
 • роботу по пропаганді здорового способу життя;
 • бере участь у виконанні національних програм;
 • огляд дітей, які проживають і виховуються в Долинському дитячому будинку, Надвірнянському Будинку дитини для динамічного спостереження за станом здоров’я вихованців (моніторинг фізичного розвитку, хронічної соматичної захворюваності, поглиблених оглядів, призначенням проти рецидивного лікування дітям «Д» групи, контролем за виконанням республіканських заходів, організація лікувальних заходів в умовах установи);
 • контроль за якістю проведення навчально-виховного і лікувального процесів у дитячих санаторіях, дитячих відділеннях та лікарнях міста, у Надвірнянському Будинку дитини;
 • вивчення матеріального забезпечення, об’єму лікувально-оздоровчих та реабілітаційних заходів місцевих санаторіїв;
 • обласні наради для працівників санаторіїв, Будинку дитини, міських дитячих установ охорони здоров’я на базі обласної дитячої лікарні з питань використання новітніх технологій в навчально-виховному процесі;
 • спільні медико-педагогічні наради, семінари, конференції в дитячих лікувальних закладах та методоб’єднаннях працівників дитячих установ;
 • методоб’єднання для педагогічних працівників лікувальних установ міста;
 • курсову підготовку і атестацію педагогічних кадрів;
 • перевірку стану навчально-виховної роботи медпрацівників у дитячих лікувальних відділеннях міста з наступним аналізом роботи.

Розроблено і впроваджено адаптаційні карти для дітей з метою швидшого видужання впроцесі їх оздоровлення.