Відділення інтенсивної терапії для новонароджених


Колектив відділення, 2012р

 
Завідувач 
відділу 
Іщук Я.Д.
 
Старша 
медсестра
Герега Г.М.
 
На чергуванні
 
Робочий момент.
Виконання маніпуляцій 
за призначенням лікарів
 

Підготовка до виїзду реанімаційної бригади

 
Корекцію параметрів ШВЛ 
проводить лікар Банасевич Я.
 

Відділення інтенсивної терапії новонаро- джених дітей відкрито 1-го лютого 2000 року на 10 ліжок, а з 2004 року відділення функціонує на 12 ліжок. В штаті відділення нараховується 65 пра- цівників, в тому числі 14 лікарів. З часу відкриття – завідувач відділом Іщук Ярослава Дмитрівна, стар- ша медична сестра Герега Галина Михайлівна. Від- ділення забезпечене всією необхідною сучасною апаратурою для надання висококваліфікованої допомоги хворим новонародженим дітям, в тому числі є все необхідне для проведення складних оперативних втручань при вроджених вадах роз- витку.

За час роботи ВІТНД проліковано понад 4 тис. новонароджених дітей, більшість з яких виписані додому з повним одужанням. Зросла питома вага дітей, що лікувались у відділенні з масою тіла до 1000гр з 2% у 2001році до 6% у 2011, а також кількість дітей, що поступали у відділ на ШВЛ з 2% до 51% за ті ж роки.

Впродовж всього часу роботи відділення дооснащується сучасною апаратурою і на даний час в наявності є 10 апаратів штучної вентиляції легень: 3-и апарати “Bear-cub 750” , 2-а апарати “SLE”, 2-а “Leoni-2”, “Neonatal”- 1 шт.; “Seachrist”- 1шт., “Siemens-servo-I”-1шт., а також апарати високочастотної ШВЛ. З перших днів роботи відділу проявили себе талановитими лікарями Банасевич В.В., Кли- мюк Л.Р., Романишин О.Г.. Надалі команду лікарів відділу поповнили віддані справі спеціалісти: Мит- ник Н.Я., Сташко У.Р., Яцків В.В., Флют О.Р., Дубініна У.Г., Карабінович А.В., Гулик В.В. та Андріїв О.О..

З часу заснування відділу поруч з лікарями працюють досвідчені медичні сестри: Шоло- гон Н.І., Кицманюк О.В., Соловйова Т.В., Втерковська Н.М., Драганчук І.Б., Павлів О.І., Мороз М.В., Рудак Н.В., Корецька О.С., Гудима О.В., Данилюк О.О., та Слободян І.М..

При відділенні функціонує виїзна неонатальна бригада, яка в цілодобовому режимі виїздить в 17 пологових будинків області і транспортує новонароджених дітей з перших годин життя у ВІТНД. Для удосконалення роботи бригади багато зусиль доклав Писарчук П.Ю., який був першим лікарем виїзної неонатальної бригади і продовжує надалі працювати. Багато років лікарем ВНБ працював Мороз І.Д.. В штаті ВНБ сьогодні працює 4 лікарі, дитячі анестезіологи та 4 медичні сестри. Лікарі ВНБ: Крутофіст І.В., Красько Т.І., Яцків В.В. Медичні сестри: Громадюк Л.М., Глек Ю.Я., Небор М.В., Нелідічева Б.М..

Серед всіх поступивших у відділ, до 30% - це діти, транспортовані ВНБ в 1-у добу життя, а приблизно 70%- діти перших 3-х діб життя. В зв’язку із тим, що діти транспортуються у ВІТНД в дуже тяжкому стані, часто виникає потреба в переведенні таких дітей на штучну вентиляцію легень, і такі діти вже поступають у відділення на ШВЛ.

ВНБ оснащена апаратом штучної вентиляції легень, кардіомонітором та перфюзором. Під час транспортування дітям надається весь комплекс лікувальних заходів. При необхідності транспортування дітей в м. Київ для надання їм висококваліфікованої кардіохірургічної допомоги, виїзна неонатальна бригада забезпечує це транспортування вчасно та якісно.

Впродовж всіх років роботи ВІТНД ми працюємо над тим, щоб у відділення вчасно госпіталізувати дітей з малою та екстремально малою масою тіла, тому питома частка цих дітей з роками зростає.

Нововедення:

  • працюємо над вдосконаленням проведення високочастотної ШВЛ;
  • проводимо повноцінне парентеральне харчу- вання у дітей із хірургічною патологією, в яких не можливе ентеральне харчування, із застосуванням сучасних препаратів парентерального живлення;
  • впроваджуємо в практику корекцію параметрів ШВЛ згідно даних порушень газів крові та кислотно-основного стану крові в тяжкохворих дітей, які знаходяться на ШВЛ.