Відділення для недоношених новонароджених дітей


Колектив відділу ,2012р

 

Молодих В.Т.

 

Манюх О.І.

 

Іщук Я.Д.

 

Бичків О.Ю.

 
Завідувач відділу 
Стефанишин І.М.
 
Робочий момент, 
з консультантами відділу
 
Перші кроки до створення відділу. 
Представник Червоного Хреста 
м.Дахау, начальник УОЗ ОДА 
Стасюк В.В., голова Червоного 
Хреста Старченко В.В., головний 
лікар ОДКЛ Котурбаш Р.Й.

Відділення для недоношених новонароджених ді- тей на 20 ліжок було організоване 1-го лютого 1992 року. Оснащене з допомогою організації Червоного Хреста м.Дахау, Німеччина.

Першим завідувачем відділення був Молодих Ві- ктор Тихонович. З моменту заснування відділення і до даного часу беззмінно тут працюють лікар педіатр- неонатолог Марчук Леся Іванівна, старша медсестра Рожнів Тетяна Михайлівна, до 2008 року працювала сестра-господиня Якубів Ірена Теодорівна.

З 10.05.1996 року відділення працює на 30 ліжок. В червні 1996 року на базі відділення створено виїзну неонатальну бригаду, силами якої почали транспорту- вати хворих немовлят з пологових відділень і будинків області в обласну дитячу лікарню.

З 01.01.1998 року в структурі відділення розгорнуто палати інтенсивної терапії для новонароджених дітей на 4 ліжка. А з 01.01.2000 року проведено реорганіза- цію – створено два самостійних відділення: відділення для недоношених новонароджених дітей на 30 ліжок та відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей на 10 реанімаційних місць.

Завідувачі відділення:

  • 1992р. – Молодих Віктор Тихонович
  • 1992-1993рр. – Манюх Оксана Іванівна
  • 1993-1995рр. – БичківОлександр Юрійович
  • 1995-1999р. – Іщук Ярослава Дмитрівна
  • З 2000р. – Стефанишин Ірина Михайлівна

На даний час відділенню виповнилося 20 років. Ко- лектив ( 43 чол.) працює злагоджено, як годинниковий механізм, панує атмосфера доброзичливості, взаємо- поваги та взаємовиручки. 

У відділенні працюють п’ять лікарів :

  1. Стефанишин Ірина Михайлівна, завідувач відді- лення, вища кваліфікаційна категорія по неонатології, 28 років лікарського стажу;
  2. Марчук Леся Іванівна, лікар педіатр-неонатолог, вища кваліфікаційна категорія по неонатології, 28 років лікарського стажу;
  3. Олійник Олена Михайлівна, лікар педіатр-неона- толог, перша кваліфікаційна категорія по неонатології, 18років лікарського стажу;
  4. Гаркот Любов Степанівна, лікар педіатр-неонатолог, перша кваліфікаційна категорія, 13 років лікарського ста- жу;
  5. Басараб Ольга Михайлівна, лікар педіатр-неонатолог, спеціаліст, 4 роки лікарського стажу.

З моменту реорганізації (з 01.01.2000 року) в відділенні проліковано 4250 дітей.

Відзначається чітка тенденція до зростання кількості недо- ношених дітей : від 273дітей в 2000році до 343 дітей в 2011році. За період 2000-2011р.р. в відділенні проліковано і виходжено 102 дитини, які народилися з масою тіла до 999 грамів (з дуже малою масою тіла), причому їх кількість по роках теж з тенден- цією до зростання. З малою масою тіла при народженні (до 1499гграмів) виходжено 568 дітей. Їх кількість теж зростає.

Відділення працює по принципу сумісного перебування матері і дитини. В кожній палаті є централізоване підведення кисню. Максимально дотримуємося принципів грудного ви- годовування .

Відділення оснащене кувезами, термокарами, ліжечками з підігрівом, інфузійними помпами, пульсоксиметром. Ліку- ються новонароджені після хірургічних і нейрохірургічних втручань, виходжування яких є тривалим і складним.

В останні роки, завдяки розвитку репродуктивних техно- логій, значно зросла кількість дітей від багатоплідних вагіт- ностей (двійнят і трійнят).

Якісним показником роботи відділення є стан дитини на момент виписки: з одуженням виписується додому від 52% до 65% дітей, з покращенням- від 35% до 48% дітей (це діти, які із-за тяжкої патології потребують продовження реабіліта- ційного лікування ще протягом тривалого часу).

Робота в відділенні побудована на дотриманні всіх ново- введень в галузі неонатології та протоколів лікування, за- тверджених МОЗ України, що дає змогу ефективно надава- ти допомогу нашим найменшим пацієнтам та максимально уникати інвалідизації.

Лікарями відділення разом з працівниками кафедр пе- діатрії ІФНМУ публікуються наукові статті в періодичних ви- даннях, тези для науково-практичних конференцій.

За хороші показники роботи та сумлінну працю колектив відділення неодноразово нагороджувся грамотами та від- знаками.