Відділення патології новонароджених

Зав. відділенням Воробець Ганна Федорівна

Колектив відділення 2012р

 
Дерев’янко А.В.
завідувач відділу
1984-2003рр
 
Завідувач відділу
А.Ф.Воробець
 
 
У відділені  обхід професора 
Р.П.Волосянко та доцента Г.І.Магуряк. 
Лікарі відділу: Іванишин О.0.,
Ціхонь З.О., 
заступник головного лікаря Сельська Н.М.
 
Огляд дитини проводить 
Заслужений лікар України 
Н.М.Сельська
 
В маніпуляційній проводится довенне  введення ліків новонародженому

Основними завданнями держави у сфері охорони здоров’я визначено покращення стану здоров’я громадян і продовження тривалості їх життя. Система охорони материнства і дитинства є пріоритетною складовою державної політики, без розвитку і удосконалення якої прогрес у вирішенні цих завдань є маловірогідним. Серед основних стратегій Всесвітньої організації охорони здоров’я проблеми охорони материнства і дитинства визначені головними.

Збереження життя новонародженої дитини набуває великого значення в період демографічної кризи. На момент народження на кожні 1000 дітей близько 200 немовлят мають ті чи інші захворювання. Суттєвою проблемою в неонатології залишається високий рівень поширеності захворювань, які передаються статевим шляхом, що зумовлює підвищений ризик інфікування немовлят і формування відхилень у стані їх здоров’я.

Реабілітація хворих новонароджених створює в неонатальному періоді умови, необхідні для формування здоров’я дитини в подальшому житті.

Розуміючи проблеми надання медичної спеціалізованої допомоги новонародженим дітям області, головним лікарем обласної дитячої клінічної лікарні Кожушко Е.Д. 6 квітня 1984 року видано наказ про відкриття відділення неонатології.

Великий вклад у становлення відділення внесли професор кафедри педіатрії Волосянко Р.П., доцент Магуряк Г.І., заступник головного лікаря по лікувальній роботі, Заслужений лікар України Н.М.Сельська .

19 років завідувала відділенням Дерев’янко А.В., лікар вищої кваліфікаційної категорії, чуйна і гуманна людина по відношенню до хворих немовлят.

Лікарські посади займали Іванишин О.О., Ціхонь З.О., Матвіїв Л.Є.

З перших днів роботи і по даний час у відділенні працюють медичні сестри: Сушко О.Я., Копак М.В., Панчак О.Д., Петруняк О.В., Струк С.М.

На даний час відділення налічує 30 ліжок. Завідуюча відділенням - Воробець Г.Ф., старша медична сестра - Вовк Г.П. У відділенні працюють лікарі ординатори: заслужений лікар України Сельська Н.М., Дерев’янко А.В., Бойчук Л.Б. Консультативну допомогу надає доцент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Пилип’юк А.М.

У відділення патології новонароджених поступають діти з пологових відділень районних лікарень, міського пологового будинку, обласного перинатального центру. За час існування відділення проліковано близько 10000 немовлят. На даний час відділення неонатології входить до складу неонатального центру обласної дитячої клінічної лікарні, користується повагою і авторитетом серед дитячих медичних закладів області. Спеціалісти відділу беруть участь в реалізації українсько-швейцарського перинатального проекту «Здоровя матері і дитини».

Досягнуті успіхи в неонатологічній службі стали можливими завдяки впровадженню нових технологій в обслуговуванні новонароджених, серед яких найважливіші: сумісне перебування матері і дитини; впровадження Програми підтримки грудного вигодовування; впровадження сучасних методів білково- енергетичного забезпечення новонароджених; розробка і впровадження сучасних методів профілактики, діагностики лікування інфекційних захворювань у новонароджених, удосконалення методів інфузійної терапії. Постійно впроваджуються нові досягнення медичної науки і практики, в лікуванні дітей застосовуються нові методики.