Історія лікарні


Р.Й. Котурбаш
Головний лікар
Івано-Франківської
 обласної дитячої клінічної лікарні,
Заслужений лікар
України, 
Кавалер ордена 
“За заслуги” ІІІ ст.

 

НАКАЗ
ПРО СТВОРЕННЯ
ЛІКАРНІ

 

ГОЛОВНІ ЛІКАРІ ОДКЛ
 

Соловйов Ювіналій 
Костянтинович 
1962-1970 рр.
 
Зубик Богдан 
Андрійович
1970-1972 рр.
 
Кожушко Ерлена
Дмитрівна
1972-1991 рр.

Без здоров’я і мудрість незавидна,
і мистецтво бліде, і сила в’яне,
і багатство без користі, і слово без сили.
(Герофіл)

 

НАМ СУДИЛОСЬ ЖИТИ
Й ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ДІТЕЙ
(СЛОВО Р.КОТУРБАША)
 
29 травня 1962 року наказом по Станіславському облздороввідділу за № 306-к було відкрито обласну клінічну дитячу лікарню на 300 ліжок.
Очолювали цей заклад організатори охорони здоров'я високо-го рівня: Соловйов Ю.К. – з 10.06.1962р по 15.05.1970р., Зубик Б.А. – з 20.10.1970р. по 12.09.1972р., Кожушко Е.Д. – з 13.09.1972р. по 02.04.1991р. З 30.04.1991 р. головним лікарем ОДКЛ призначено Р.Й.Котурбаша.
 
Історія створення Івано-Франківської обласної дитячої
клінічної лікарні
 
Історія розвитку охорони здоров'я Івано-Франківської області взагалі і організація медичного обслуговування дитячого населення мають свої особливості. 
 
Вони зумовлені історичними, географічними та іншими місцевими умовами. У 1771 році Прикарпаття перебувало під Австро-Угорщиною, а після першої світової війни тут панувала панська Польща. У селах області до часу возз'єднання західної України з Українською республікою у складі СРСР не було жодного медичного закладу. Двори магнатів та багатої польської шляхти обслуговувались іноземними лікарями. Смертність дитячого населення досягала величезних цифр.
 
Так у 1930 році у Долинському та Косівському повітах Станіславського воєводства дитяча смертність була 300 промілє на 1000 народжених.
 
У 1940 році у Станіславі була 1 дитяча лікарня на 30 ліжок, де працювало 3 лікарі, 6 осіб середнього медичного персоналу. Проліковано за рік було 360 хворих дітей.
 
Тяжкий спадок, а також наслідки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. спричинили відчутний вплив на розвиток педіатричної служби на Прикарпатті. Після війни (1945р.) лікарні в селах та районних центрах відкривались в непристосованих тісних приміщеннях, були малопотужними, дитячих лікарень в районних центрах не було.
 
У 1949 році наказом по облздороввідділу №870 в Станіславській області проведено об'єднання дитячих консультацій і поліклінік з дитячими лікарнями.
 
У 1952 році лікувально-профілактичні заклади для дітей представлені 2 дитячими об'єднаннями у м.Станіславі і м.Коломиї, де працювали дитячі лікарні відповідно на 75 та 60 ліжок. Крім того, в області до об'єднань входили 36 жіночих консультацій, 3 будинки дитини, 57 дитясел та 4 дитячі санаторії.
 
Дитяча лікарня м.Станіслава була переміщена з окраїни ближче до центру і надавала першу спеціалізовану допомогу дітям по офтальмології, отиартрії (ЛОР), фтізіатрії, у своєму складі мала рентгенкабінет та клінічну лабораторію.
 
До 1959 року в області було відкрито тільки дві самостійні дитячі лікарні. Замість дитячих лікарень і дитячих відділів у лікарнях для дорослих і малопотужних районних лікарнях були виділені дитячі палати на 5-10 ліжок. Незважаючи на труднощі, педіатрична служба в області систематично удосконалювалась і розвивалась.
 
Так, 29 травня 1962 року наказом по Станіславському облздороввідділу за № 306-к було відкрито обласну клінічну дитячу лікарню на 300 ліжок. Лікарня організована за рахунок злиття 50 ліжок дитячого відділу обласної клінічної лікарні, 
150 ліжок міської дитячої лікарні та 100 ліжок приросту у П-й половині 1962 року.
 
Лікарня багатопрофільна, у своєму складі налічувала 7 відді-лень (відділ для дітей грудного віку, відділ старшого дитинства, відділ для дітей із шлунково-кишковими захворюваннями, хірур-гічний відділ, тубменінгітний, неврологічний та ЛОР-відділ).
 
Лікарня і поліклініка розміщені в 5 корпусах. При цьому основний корпус лікарні, зданий в експлуатацію у 1962 році, знаходився по вул. Дадугіна, 132, побудований по типовому проекту дитячої соматичної лікарні на 100 ліжок, а 3 корпуси – 
це пристосовані приміщення колишньої міської лікарні, розміщені по вул. Пушкіна, 61, 67, вул. Крилова та вул. П.Морозова. В основному корпусі розгорнуто 230 ліжок дитячих і 25 материнських. Функціонували аптека, лабораторія, фізкабінет.
 
У 1963 році в обласній дитячій лікарні працювало 96 лікарів, 277 середнього медперсоналу. Стаж роботи лікарів становив у 33% – до 5 років, у 32% – до 10 років, атестованих лікарів нараховувалось 30 (30%) і тільки 7 з них мали І категорію по спеціальності.
 
Стаціонарне лікування у 1964 році на базі обласної дитячої лікарні отримали 4886 дітей, померло 109 дітей.
 
1972 рік ознаменований розширенням сітки педіатричної служби. Так, в області було розгорнуто 1534 педіатричних ліжок, з них 155 у сільській місцевості, функціонувало 9 дитячих лікарень. В обласній дитячій лікарні було розгорнуто 390 ліжок, спеціалізована допомога надавалась у 8 відділеннях.
 
Крім того, у складі соматичних відділень ОДКЛ і спеціалізованих відділах для дорослих розгорнуто спеціалізовані ліжка для дітей (в ОДКЛ кардіологічні, неврологічне, дерматовенерологічні, в ОКЛ – урологічні, фтізіатричні, травматологічні, очні).
 
З 1977 р. в обласній дитячій лікарні функціонує відділення реанімації для дітей. У 80-х роках виникає потреба у розширенні медичної спеціалізованої допомоги дітям області, в т.ч. і стаціонарної. З 1981-1984 рр. проводиться будівництво нових корпусів обласної дитячої лікарні та реконструкція старого приміщення лікарні. Тимчасово дитяча лікарня була переведена на базу психлікарні, де розмістили 160 ліжок.
 
6 квітня 1984 року обласна дитяча лікарня перейшла в новозбудовані і реконструйовані приміщення, що створило умови для відкриття нових спеціалізованих відділень, значно покращило умови перебування в лікарні матерів і дітей, підвищило якість роботи медперсоналу. В лікарні нараховувалось 450 ліжок, розміщених у 10 відділеннях. Працювало 179 лікарів, середнього медперсоналу - 383 особи.
 
Розширення сітки спеціалізованих відділень ОДКЛ триває. 
 
У 1992 році кількість ліжок становила 500, розміщених у 13 відділеннях. Розпочало свою роботу відділення недоношених і мало вагових дітей. Відкрито ендокринологічні, гінекологічні ліжка для дітей та терапевтичні для матерів. В обласній консультативній поліклініці на 250 відвідувань в зміну здійснювався прийом дітей по 22 спеціальностях.
 
Мережа лікувально-профілактичної допомоги дітям області швидко зростала, якість медичної допомоги дітям з року в рік підвищувалась. У 2012 р. в області функціонує 6 дитячих лікарень, стаціонарна допомога надається на 1720 ліжках, в т.ч. на 545 спеціалізованих ліжках. Прийом дітей в обласній консультативній поліклініці здійснюється по 29 спеціальностях.
 
Сьогодні обласна дитяча клінічна лікарня - це потужний спеціалізований медичний заклад ІІІ рівня надання допомоги, основний організаційно-методичний , науковий спеціалізований центр розвитку педіатричної служби області, в якому працюють високопрофесійні науковці та спеціалісти. В лікарні працюють 7 кафедр ІФНМУ, сучасні 22 відділення та служби, 2 виїзні реанімаційні бригади, сучасний телемедичний центр. На часі завершення новоствореного окремого онкогематологічного відділу, отже, якість надання медичної допомоги дітям області удосконалюється безупинно, бо ціна нашої праці- життя дитини.
 
Мудрість віків звучить у вислові: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього».
 
І насправді, оцінити досягнуті успіхи у розвитку медицини в цілому та педіатричної служби зокрема можна, лише озирнувшись назад у минуле, через призму років оцінюючи сьогоденні здобутки, з великою вдячністю до людей, що своєю працею підняли медичну допомогу дітям області на високий професійний рівень, і це не межа досягнутого…
 
З 2007 року лікарні присвоєно Міжнародне звання ВООЗ ООН «Лікарня, доброзичлива до дитини», це була перша обласна дитяча лікарня в Україні, яка удостоєна такого статусу. За результатами акредитації в 2010 році лікарня підтвердила отриману у 2007році вищу категорію.