Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти


Івано-Франківський національний медичний університет. Кафедра дитячих хвороб ФПО. 2010 р.

 


Професор О.Цимбаліста консультує пульмонологічного хворого

 

Доцент А.Пилип’юк на обході в неонатології

 

Доцент Н.Фоменко із студентами

 

В 1996р. відкрито курс дитячих хвороб післядипломної підготовки лікарів-інтернів, який в серпні 1999 року реорганізовано в кафедру дитячих хвороб факультету післядипломної освіти. На кафедрі проводиться післядипломна підготовка лікарів-педіатрів Івано-Франківської області. На даний час на кафедрі навчаються:

-         лікарі-педіатри І і ІІ року очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія”;

-         лікарі на передатестаційному та циклі стажування за спеціальністю „Педіатрія”;

-         лікарі-педіатри на циклах тематичного удосконалення „Невідкладні стани в педіатрії”, „Вибрані питання нефрології, кардіології та ревматології в педіатрії”, „Фізіологія та патологія органів дихання у дітей”, „Актуальні питання дитячої гастроентерології”, «Актуальні питання клінічної імунології в педіатрії».

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у всіх клінічних і діагностичних підрозділах обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська, відділеннях для новонароджених обласного перинатального центру, дитячому відділенні легеневих форм туберкульозу обласного фтизіопульмоцентру (ОФПЦ) та обласної клінічної інфекційної лікарні (мал.2), міської станції швидкої допомоги (МСШД) м. Івано-Франківська. Основна клінічна база кафедри – обласна дитяча клінічна лікарня. Цикл „Фізіологія і патологія періоду новонародженості” проводиться на базі ОДКЛ та обласного перинатального центру.

На базі обласної клінічної інфекційної лікарні проводиться цикл „Дитячі інфекційні захворювання”, „Туберкульоз” – на базі обласного фтизіопульмоцентру. Цикл „Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям” лікарі-інтерни проходять на базах міської дитячої поліклініки, обласної дитячої консультативної поліклініки при ОДКЛ, міської станції швидкої допомоги.  

Першими співробітниками кафедри були д.мед.н., професор О.Л. Цимбаліста, к.мед.н., доцент А.Б. Волосянко, який в 2001 році на базі кафедри захистив докторську дисертацію «Прогнозування виникнення, профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей» (науковий консультант – академік АМН України О.М. Лук’янова), асистент Г.М. Ілик асистент Попадинець О.Г. (зараз проф. кафедри анатомії), асист. Сенюта Л.М. (зараз головний спеціаліст з педіатрії ДОЗ ОДА), асист. Вовк З.В., асистент З.Р. Кочерга, яка в 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття» (науковий керівник – професор Ковальчук Л.Є.). К.мед.н., доцент А.М. Пилип’юк в 1999 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні особливості адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-ішемічною енцефалопатією» (науковий керівник – професор Р.П. Волосянко). Литвинець Л.Я. в 2016р. захистила докторську дисертацію на тему «Бронхіальна астма у дітей: клініко-генетичні маркери, прогнозування виникнення та перебігу, диференційована лікувально-профілактична тактика». Костирко Наталія Ігорівна  в 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості перебігу рецидивуючих бронхолегеневих захворювань у дітей». Шатинська Тетяна Василівна в 2016р.захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічні особливості, механізми розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лімфобластною лейкемією, їх профілактика та лікування».

На даний час штат кафедри складається з 13 чоловік: завідувач кафедри – професор Синоверська Ольга Богданівна;  професор кафедри Цимбаліста Ольга Леонтіївна, чотири доценти, три доценти до 2 років, один асистент, один клінічний ординатор, два лаборанти і оператор з уведення інформації в ЕОМ. 

Цимбаліста Ольга Леонтіївна - доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти з часу її заснування.

Цимбаліста Ольга Леонтіївна в 1973 році закінчила медичний факультет Івано-Франківського  державного медичного інституту. Інтернатуру пройшла за спеціальністю „Педіатрія”. Надалі чотири роки працювала лікарем-педіатром в Богородчанській ЦРЛ Івано-Франківської області. В 1978 – 80 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю „Дитяча пульмонологія” на базі Ялтинського НДІ  ім. І.М. Сєченова і впродовж дев’яти років працювала ординатором у відділенні бронхолегеневих захворювань вказаного інституту. 02.03.1989 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук „Санаторно-курортное лечение хронической пневмонии у детей с применением электромагнитного поля СВЧ дециметрового диапазона и внутриорганного электрофореза” (наукові керівники – професор Лебедєва Т.Г., професор Бокша В.Г.).

            В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними захворюваннями легень” (науковий консультант – професор Лебедєва Т.Г.) . Автор 140 наукових праць (із них 27 у закордонних виданнях), трьох патентів, двох раціоналізаторських пропозицій, трьох методичних рекомендацій, співавтор навчально-методичного посібника для студентів і лікарів «Трудный діагноз» (мёртвые учат живих). (Розділ захворювання органів дихання). – Сімферополь, 2004. Співавтор навчально-методичного посібника Параклінічні дослідження в педіатрії. – Тернопіль, 2003. Зав. кафедрою, д.м.н., професор О.Л. Цимбаліста – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча пульмонологія», куратор пульмонологічного, педіатрично-діагностичного, нефрологічного з гематологічними ліжками, медико-генетичного центру ОДКЛ. Крім цього консультує хворих в інших відділеннях ОДКЛ, у відділенні легеневих форм туберкульозу у дітей ОФПЦ, веде консультативний прийом в ОДКП, проводить виїзди в лікувальні установи області через центр невідкладної медичної допомоги, а також планові у складі бригад мед. університету.

 

Картинки по запросу синоверська ольга богданівнаД.мед.н., проф. Синоверська Ольга Богданівна завідує кафедрою з 2013 року. О.Б. Синоверська в 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-профілактична тактика» (науковий консультант – професор А.Б. Волосянко). Під її керівництвом захищено одну магістерську (Шатинська Т.В.) та три кандидатські дисертації (асистенти Шлімкевич І.В., Дутчак Г.М., Костирко Н.І.). Синоверська О.Б. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, має спеціальність «Дитяча кардіоревматологія». Проф. Синоверська О.Б. консультує пацієнтів кардіоревматологічного профілю у ОДКП та нефрологічному відділенні. О.Б. Синоверська проводить заняття на циклах «Хвороби системи кровообігу» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 171 друкованої праці, шести патентів на винахід та шести інформаційних листів.

 

Відповідальною за роботу з лікарями на циклах ПАЦ та ТУ на кафедрі є к.мед.н., доц. Березна Тамара Григорівна. Т.Г. Березна в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Березна Т.Г. лікар першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча алергологія» працює на базі педіатрично-діагностичного відділення та здійснює консультації як лікар-алерголог в ОДКП. Т.Г. Березна проводить заняття на циклах «Хвороби органів дихання», «Алергічні захворювання» з лікарями-інтернами,  практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 58 друкованих праць, одного патенту на винахід, чотирьох методичних рекомендацій.

 

Відповідальною за роботу із лікарями-інтернами ІІ року навчання на кафедрі є к.мед.н., доц. Вовк Зоряна Василівна. Вовк З.В. в 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Вовк З.В. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія” та вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча онкогематологія» працює на базі дитячого онкогематологічного  відділення та здійснює консультації як лікар-онкогематолог в ОДКП. Вовк З.В. проводить заняття на циклах «Хвороби органів кровотворення», «Патологія сечовидільної системи» з лікарями-інтернами, практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 69 друкованих праць, одного патенту на винахід, двох методичних рекомендацій.

К.мед.н., доцент Фоменко Надія Миколаївна в 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.). Фоменко Н.М. – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Медична генетика”, є головним спеціалістом з медичної генетики Департаменту охорони здоров’я ОДА області, веде прийом в ОДКП, проводить курацію профільних хворих у клінічних підрозділах ОДКЛ, широко залучається до консиліумів з приводу складної природженої та спадкової патології, приймає участь в експедиціях спеціалістів ОДКЛ у райони області та здійснює ургентні виїзди в лікувальні установи області. Н.М. Фоменко проводить заняття з лікарями-інтернами, на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах для лікарів-педіатрів. Автор 74 друкованих праць, в тому числі одного навчально-методичного посібника  та однієї рацпропозиції.

Відповідальним за наукову роботу та роботу із лікарями на циклах ТУ з елементами дистанційного навчання, за роботу із лікарями-інтернами І року навчання на кафедрі є к.мед.н., доц. Семкович Ярослав Васильович в 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диференційно-діагностичні критерії і тактика лікування пневмонії у дітей раннього віку, ускладненої токсичним синдромом і гнійним» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Семкович Я.В. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча анестезіологія» працює на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії, проводить консультації як лікар-анестезіолог в пульмонологічному відділенні. Я.В Семкович. проводить заняття на циклах «Медицина невідкладних станів», «Інтенсивна терапія у дітей» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти. Автор 65 друкованих праць, п’яти раціоналізаторських пропозицій, п’яти патентів на корисну модель, трьох методичних рекомендацій, двох монографій «Ускладнена пневмонія у дітей: окремі питання патогенезу, клініка та лікування» (2014р.), «Анемії: вибрані питання порушень гемостазу у дітей» (2018р.), навчального посібника «Дитяча пульмонологія», (2019р.). Проходив стажування у Кракові («Базові реанімаційні заходи у дітей», 2013), Естонії (Тартуська університетська клініка анестезіології та інтенсивної терапії, 2018), Франції (Париж - 2009, 2018).

                                                                                 Відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі є к.мед.н., доцент Бобрикович Ольга Сергіївна. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних регіонах щодо забезпечення йодом» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Бобрикович О.С. лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча ендокринологія» працює на базі ендокринологічного відділення та проводить консультації як лікар-ендокринолог в обласній дитячій консультативній поліклініці. О.С. Бобрикович проводить заняття на циклах «Харчування здорових і хворих дітей», «Дитяча ендокринологія» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення та передатестаційних. Автор 49 друкованих праць, монографії «Метаболічний синдром у дітей старшого шкіотного віку з різних клімато-географічних районів Прикарпаття: патогенез, клініка, принципи лікування і профілактика» (2014р.), одного патенту на винахід.

 

 Гаріджук Людмила Іванівна  - доцент до 2-х років, в 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Гаріджук Л.І. лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, «Дитяча кардіоревматологія» працює на базі педіатрично-діагностичного відділення. Л. І. Гаріджук проводить заняття на циклах «Дитячі інфекційні захворювання», «Організація педіатричної допомоги в Україні» з лікарями-інтернами, проводить практичні заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах. Автор 31 друкованих праць та чотирьох патентів на корисну модель, інформаційного листа.

 

Сем’янчук Віра Богданівна - к.мед.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Сем’янчук В.Б. лікар першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”. Працює на базі алергологічного відділення ОДКЛ, працює із хворими  алергологічного та імунологічного профілю. Також з 2014року, як педіатр, консультує хворих у відділеннях хірургічного профілю. Сем’янчук В.Б. проводить заняття на циклах «Дитяча імунологія», «Дитяча нефрологія», «Неонатологія» з лікарями-інтернами, проводить практичні та семінарські заняття на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах. Автор 59 публікацій у фахових виданнях з проблем педіатрії, імунології та алергології,  трьох раціоналізаторських пропозицій, трьох патентів на корисну модель, інформаційного листа, методичних рекомендацій та монографії «Бронхіальна астма та недиференційована дисплазія сполучної тканини у дітей: особливості клініки, діагностики і лікування» (2014р.).

На кафедрі захищені кандидатські дисертації:

1.            Фоменко Н.М. «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.).

2.            Березна Т.Г. «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (2004). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

3.            Сенюта Л.М. «Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії у дітей першого року життя» (2006). Науковий керівник д.мед. н. Цимбаліста О.Л.

4.            Вовк З.В. «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (2008). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

5.            Сем’янчук (Дехтяр) В.Б. «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (2010).

6.            Семкович Я.В. «Диференціально-діагностичні критерії і тактика лікування ускладненої пневмонії у немовлят» (2013). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

7.            Уліцька (Гаврилюк) О.І. «Клініка і тактика лікування тяжкої пневмонії у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (2013). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

8.            Гаріджук Л.І. «Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку» (2014). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

9.            Бобрикович О.С. «Оптимізація діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що проживають в різних клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом» (2014). Науковий керівник д. мед. н. Цимбаліста О.Л.

 


Колектив кафедри та лікарі-інтерни з своїми дітьми після святкування Шевченківських днів, 2012 р.