Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти


Івано-Франківський національний медичний університет. Кафедра дитячих хвороб ФПО. 2010 р.

 


Професор О.Цимбаліста консультує пульмонологічного хворого

 

Доцент А.Пилип’юк на обході в неонатології

 

Доцент Н.Фоменко із студентами

 

Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти заснована в 1999 році. На кафедрі проводиться післядипломна підготовка лікарів-педіатрів Івано-Франківської області.

Цимбаліста Ольга Леонтіївна − доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячих хво-роб факультету післядипломної освіти з часу її заснування. В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними захворюваннями легень” (науковий консультант – професор Лебедєва Т.Г.). Автор 225 наукових праць (із них 43 у закордонних виданнях), 16 патентів, 4 інформаційних листів, 9 раціоналізаторських пропозицій, 4 методичних рекомендацій. Співавтор навчально-методичних посібників для студентів і лікарів «Трудный диагноз» (мёртвые учат живых). (Розділ захворювання органів дихання). – Сімферополь, 2004 та «Пара-клінічні дослідження в педіатрії». – Тернопіль, 2003.

Першими працівниками кафедри були д.м.н., професор О.Л. Цимбаліста, к.м.н., доцент А.Б.Волосянко, який в 2001 році захистив докторську дисертацію на тему «Прогнозування виникнення, профілактика і лі-кування хронічних гепатитів у дітей» (науковий консультант – академік АМН України О.М.Лук’янова).

На даний час штат кафедри складається з 13 чоловік: завідувач кафедри, чотири доценти, шість асистентів, старший лаборант і робітник.

К.м.н., доцент А.М. Пилип’юк в 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-метаболічні особливості адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-ішемічною енцефалопатією» (науковий керівник – професор Р.П. Волосянко). Автор 69 друкованих праць, одного патенту на винахід.

К.м.н., доцент Н.М. Фоменко в 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Природжена та спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика» (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.). Автор 58 друкованих праць.

К.м.н., доцент Т.Г. Березна в 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Автор 56 друкованих праць та одного патенту на винахід.

К.м.н. Л.М.Сенюта в 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій пневмонії у дітей першого року життя» (науковий керівник – професор О.Л.Цимбаліста). Автор 42 друкованих праць.

К.м.н., доцент З.В.Вовк у 2008р. захистила кандидатську дисертацію «Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну анемію» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Автор 51 друкованих праць та одного патенту на винахід.

К.м.н., асистент В.Б.Сем’янчук у 2010р. захистила кандидатську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Автор 55 друкованих праць, трьох патентів на винахід і 3 раціоналізаторських пропозицій.


Колектив кафедри та лікарі-інтерни з своїми дітьми після святкування Шевченківських днів, 2012 р.
 

У даний час на кафедрі завершується виконання п’яти кандидатських дисертацій: О.І.Гаврилюк, «Особливості клініки, імунологічної реактивності та метаболізму у дітей, хворих на ускладнену пневмонію на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Опубліковано 30 робіт, 5 патентів і 3 раціоналізаторські пропозиції. 

Я.В. Семкович, «Диференціально-діагностичні критерії і тактика лікування ускладненої пневмонії у немовлят» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Опубліковано 18 робіт, 3 патенти.

Л.І. Гаріджук, «Клініко-патогенетична характеристика ускладненого перебігу пневмонії на тлі анемії у дітей раннього віку та їх медикаментозна корекція» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Опубліковано 13 робіт.

О.С.Бобрикович, «Характеристика метаболічного синдрому у дітей в умовах помірного дефіциту йоду» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Опубліковано 20 робіт.

Л.В.Мельничук, «Клініко-патогенетичні особливостіпієлонефриту у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (науковий керівник – професор О.Л. Цимбаліста). Опубліковано 10 робіт.