Глухота - не вирок! Відкрито вперше в Україні Центр слухомовної реабілітації дітей.

03.12.2013року на базі Івано-Франківської обласної дитячої лікарні вперше в Україні був відкритий  Центр слухомовної реабілітації дітей . На урочистоті були запрошені поважні гості : Заступник голови облдержадміністрації Зінаїда Болюк, ректор Прикарпатського національного  університету  Ігор Цепенда, ректор  Івано-Франківського національного медичного університету Микола Рожко, директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту отоларингології ім. професора О.С.Коломійченка Павло Винничук.

Сьогодні реабілітація виходить за межі медицини і потребує фахівців з університетською гуманітарною освітою, то  між  Івано-Франківським національним медичним університетом, Прикарпатським  національним університетом ім.. В.  Стефаника та обласною дитячою клінічною лікарнею було підписано трьохсторонню угоду про між секторальну співпрацю в ім’я дітей.

Керівництво ОДКЛ та кафедра ЛОР захворювань ІФНМУ ряд років працюють над проблемою глухих та слабочуючих дітей. Повернення слуху глухій чи погано чуючій дитині стало в Івано-Франківській області реальністю. Глухота тепер не є вироком.

На початкових етапах всі зусилля були скеровані на організацію раннього виявлення таких дітей і своєчасного слухопротезування. Був придбаний комплекс обладнання, який дозволяє діагностувати вади слуху починаючи з перших місяців життя дитини. Завдяки цьому в області практично всі діти з вадами слуху виявлені в ранньому періоді життя. На сьогоднішній день на диспансерному обліку в Івано-Франківській  ОДКЛ 690 глухих і погано чуючих дітей, з них 437діти-інваліди. Наявне обладнання дозволяє не тільки діагностувати вади слуху, а і індивідуально підібрати необхідний слуховий апарат. Завдяки величезній роботі, проведеній адміністрацією лікарні і кафедри всі діти слухопротезовані за рахунок державних і спонсорських коштів, частина дітей протезована на два вуха, що складає 100% від потреби і є найкращим показником в Україні.

Останні роки для відновлення слуху в Україні все ширше застосовується метод кохлеарної імплантації. КІ – це операція, в процесі якої у внутрішнє вухо пацієнта вводиться система електродів, що забезпечує сприйняття звукової інформації за допомогою електричної стимуляції збережених волокон слухового нерву. Перших 8 дітей з області були прооперовані за кордоном. В подальшому завдяки плідній співпраці з науково-дослідним інститутом оториноларингології ім. проф. О.С.Коломійченко, операцію кохлеарної імплантації проведено в м. Київ вже 32 дітям. Вартість такої операції сягає 30 тисяч евро, і всім дітям, прооперованим в інституті, вона проведена за державні кошти.

Але сам по собі слуховий апарат чи КІ не забезпечує мовлення. Відновлення слуху - це тільки перший крок в світ чуючих. А це означає, що це не весь спосіб вирішення проблеми глухоти. Можливість чути за допомогою технічних пристроїв ще не означає, що звуки, які сприймаються будуть зрозумілими. Потрібно розвинути слух та мовлення пацієнта,який є носієм слухового протеза, а це досягається регулярними реабілітаційними міроприємствами. Реабілітація мови та слуху – це довгий кропіткий процес, а в основі її успіху – це робота цілої команди фахівців, що включає: аудіолога, сурдолога, отоларинголога, невролога, дефектолога, логопеда, психолога, музичного педагога. Для цього спільними зусиллями керівництва ОДКЛ та кафедри ЛОР захворювань організований центр слухомовної реабілітації. Для роботи центру виділено і відремонтовано ряд приміщень, придбане за позабюджетні кошти дороговартістне обладнання на суму 180 тис. грн. Таким чином, нечуючі діти Івано-Франківської області тепер мають можливість отримати комплексний реабілітаційний супровід, що допоможе їм увійти в світ як повноцінним членам суспільства.

Відомо, що першим соціальним інститутом виховання у житі дитини є сім”я, а активна участь батьків у цьому процесі є визначальною.  Для допомоги вирішення ряду проблемних ситуацій в сім’ї, в тому числі, гіперопіки чи нехтування батьками проблеми глухоти, в Івано-Франківському центрі слухомовної реабілітації створена школа психолого-педагогічного супроводу батьків слабочуючої дитини. Головним методичним завданням школи було і є усвідомлення членами сім’ї рівня труднощів та перешкод, які доводиться мінімізувати в процесі реабілітації слабочуючої дитини.

Сучасна наука показує нам, що правильно підібраний слуховий апарат, а при його неефективності кохлеарний імплант, є золотим стандартом допомоги глухим. Імовірно, в недалекому майбутньому зникне спільнота глухих, а натомість з’явиться спільнота осіб з реабілітованим слухом. А це люди які, пройшовши комплексну реабілітацію, розмовляють усним мовленням і повністю адаптовані в суспільстві.

Для присутніх на відкритті слухомовного  Центру , діти які  тут навчаються, розповідали вірші, співали та танцювали. Це дійсно диво. Діти були щасливими і ми теж, бо долучились до того, щоб дати їм можливість стати   повноправними громадянами України.

 

Керівник Центру слухомовної реабілітації           Ольга Заставна