МОЗ України направив графік консультативного прийому на 2013 рік

 

МОЗ України направив графік консультативного прийому головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та провідних наукових співробітників на 2013 рік у консультативно-діагностичній поліклініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ".

 

ГРАФІК
консультативного прийому  головних позаштатних спеціалістів МОЗ України
та провідних наукових співробітників
  на   2013 р.

 

 

 

 


П/П

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, наукова ступінь, місце праці

Телефон

Дні тижня

Години
прийому

Спеціаль-ність

1.

Педіатрія
Мостовенко Раїса
Василівна

НДСЛ „Охматдит”, зав. інфекційно-боксованого діагностичного відділення

р.т. 236-61-05
 

вівторок

13-15

педіатрія

2.

Бережний В’ячеслав
Володимирович

НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.м.н., професор, інститут сімейної медицини,
зав. кафедрою педіатрії №2.

р.т. 412-16-07
412-40-58
 

четвер

15-17

педіатрія

3.

Охотнікова Олена
Миколаївна

НМАПО, д.м.н., зав. кафедрою педіатрії
№1, професор

р.т. 236-21-97
д.т. 529-65-39
 

понеділок

9-12

педіатрія

4.

Дитяча алергологія
Уманець Тетяна
Рудольфівна

ДУ ІПАГ НАМН України, провідний спеціаліст відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей, ст.н.с., к.м.н. Головний спеціаліст з дитячої алергології МОЗ України

р.т. 483-98-82
 

1-й
четвер

14-16

дитяча алергологія

5.

Дитяча гастроентерологія
Шадрін Олег
Геннадійович

ДУ ІПАГ НАМН України, д.м.н., зав. відділом проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку. Головний спеціаліст з дитячої гастроентерології МОЗ України

р.т. 483-81-17
 

четвер

10-13

дитяча
гастро-
ентерологія

6.

Дитяча гематологія
Донська Світлана
Борисівна

Завідувач центром дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит», к.м.н., доцент. Головний спеціаліст з дитячої гематології МОЗ України

р.т. 236-42-15

ІІ
середа

10-12

дитяча гематологія

7.

Киреєва Світлана
Сергіївна

Інститут гематології та трансфузіології АМН України, к.м.н.,  старший науковий співробітник

д.т. 213-79-15
 

середа

10-12

“  -  “

8.

Дитяча дерматовенерологія
Калюжна Лідія
Денисівна

НМАПО, д.м.н., професор,
зав. кафедрою дерматовенерології.
Головний спеціаліст з дитячої дерматовенерології МОЗ України

р.т. 249-46-56
413-53-52
 

вівторок
ІІ – ІУ

9-12

дитяча дерматоло-гія

9.

Дитяча імунологія
Чернишова Людмила
Іванівна

НМАПО, д.м.н., професор, зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб.
Головний спеціаліст з дитячої імунології МОЗ України

р.т. 412-26-98
 

четвер

12-14

дитяча імунологія

10.

Дитяча нефрологія
Багдасарова Інгрета
Вартанівна

ДУ «Інституту нефрології НАМН України», зав. відділення дитячої нефрології, президент асоціації нефрологів України, д.м.н., професор.
Головний спеціаліст з дитячої нефрології МОЗ України

р.т. 285-36-44
 

вівторок

12-14

дитяча нефрологія

11.

Дитяча кардіоревматологія Волосовець Олександр
Петрович

НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри педіатрії, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор.
Головний спеціаліст з дитячої кардіоревматології МОЗ України

р.т. 235-11-83
540-96-26

при
необхід-ності

 

дитяча
кардіорев-матологія

12.

Марушко Тетяна Вікторівна

НМАПО ім. П.Л. Шупика, інститут сімейної медицини, кафедра педіатрії №2, д.м.н., професор

р.т. 412-40-58
 

Середа

14-16

дитяча
кардіорев-матологія

13.

Дитяча пульмонологія Лапшин Володимир
Федорович

ДУ ІПАГ НАМН України, завідувач кафедри реабілітації, д.м.н., професор
Головний спеціаліст з дитячої пульмонології МОЗ України

р.т.483-90-85
 

четвер

14-16

дитяча
пульмоно-логія

14.

Сокур Петро
Павлович

НМАПО, д.м.н., професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології.

р.т. 528-80-42
 

понеділок

14-16

дитяча
хірургія і пульмон- логія

15.

 Дитяча фтизіатрія
Білогорцева Ольга
Іванівна

НМАПО, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії.
Головний спеціаліст з дитячої фтизіатрії МОЗ України

р.т. 275-36-02
 

середа

11-14

дитяча фтизіатрія

16.

Дитячі інфекційні хвороби
Крамарєв Сергій
Олександрович

НМУ, д.м.н., професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб
Головний спеціаліст з дитячих інфекційних хвороб МОЗ України

р.т. 483-74-62
 

середа

15-17

дитячий інфекціо-ніст

17.

Дитяча ендокринологія Зелінська Наталія
Борисівна

Український Науково-практичний Центр
ендокринології, хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ України. Керівник відділу дитячої і підліткової ендокринології, д.м.н.
Головний спеціаліст з дитячої ендокринології МОЗ України

р.т. 238-69-05
228-99-00
 

середа
ІІ, ІV

9-11

дитяча
ендо-кринологія

18.

Дитяча неврологія
Мартинюк Володимир Юрійович

УМЦРДОУНС директор, к.м.н., доцент,.
Головний спеціаліст з дитячої неврології МОЗ України

р.т. 412-10-68
 

понеділок

10-12

дитяча
неврологія

19.

Коноплянко Тамара
Віталіївна

НМАПО, к.м.н., доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

р.т.  412-71-95
 

четвер

10-12

дитяча
неврологія

20.

Дитяча психіатрія Марцинковський Ігор
Анатолійович

Український  НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ, д.м.н., керівник сектору медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків з поведінковими розладами.
Головний спеціаліст з дитячої психіатрії МОЗ України

р.т. 468-32-15
 

ІІ середа

10-12

дитяча
психіатрія

21.

Кузнєцов Валерій
Миколайович

НМАПО, д.м.н., професор,
зав. кафедрою психіатрії.

р.т. 468-36-11
 

понеділок

8-11

дитяча психіатрія

22.

Дитяча онкологія
Климнюк Григорій   
Іванович

Національний інститут раку МОЗ України, д.м.н., науковий керівник відділу дитячої онкології.
Головний спеціаліст з дитячої онкології МОЗ України.

р.т. 259-01-85
 

понеділок

16-18

дитяча онкологія

23.

Дитяча анестезіологія
Жовнір Володимир
Аполлінарійович

Головний лікар Науково-практичного медичного центру  дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України к.м.н.
Головний спеціаліст з дитячої анестезіології МОЗ України

р.т. 284-03-11

при
необхід-ності

 

дитяча
анестезіологія

24.

Неонатологія Шунько Єлизавета
Євгеніївна

НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, завідуюча кафедри неонатології.
Головний спеціаліст з неонатології МОЗ України

р.т. 236-09-61
 

середа
ІV

9-12

неонатоло-гія

25.

Дитяча хірургія
Рибальченко
Василь
Федорович      

НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор кафедри дитячої хірургії
Головний спеціаліст з дитячої хірургії МОЗ України

р.т. 412-04-31
 

понеділок

14-16

дитяча
хірургія

26.

Кривченя Данило Юліанович     

НМУ, д.м.н., професор кафедри дитячої хірургії

р.т.  236-59-06
р.т.  483-22-80
 

четвер

13-15

дитяча
хірургія

27.

Дитяча ортопедія і травматологія
Левицький Анатолій
Феодосійович

НМУ ім.. О.О. Богомольця, д.м.н., професор, зав. кафедри дитячої хірургії та ортопедії.
Головний спеціаліст з дитячої ортопедії і травматології МОЗ України

р.т.  236-70-52
 

вівторок

13-15

дитяча ортопедія і травматологія

28.

Карабенюк
Олександр Вікторович

НМУ ім. О.О. Богомольця, доцент кафедри дитячої хірургії та ортопедії

р.т. 236-51-80
 

вівторок

14-15

-- “ –

29.

Дитяча отоларингологія
Косаковський Анатолій   
Лук’янович

НМАПО, д.м.н. , професор, зав. кафедрою дитячої отоларингології, аудіології та
фоніатрії.
Головний спеціаліст з дитячої отоларингології МОЗ України

р.т. 236-94-48
 

п’ятниця
I

9-11

дитяча
отола-
рингологія

30.

Лайко Андрій
Опанасович

НМАПО, д.м.н., професор кафедри дитячої отоларингології

р.т. 236-94-48
236-17-80
 

четвер

9-12

-- “ --

31.

Дитяча офтальмологія Баринов Юрій
Вікторович

НДСЛ „Охматдит”, к.м.н., директор Центру офтальмології.
Головний спеціаліст з дитячої офтальмології МОЗ України

р.т. 236-24-63
 

вівторок

10-12

дитяча офтальмо-
логія

32.

Офтальмологія Риков Сергій 
Олександрович

НМАПО ім.. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, зав. кафедри офтальмології.
Головний лікар Київської міської лікарні «ЦМХО»
Головний спеціаліст з офтальмології МОЗ України

р.т. 408-28-33
 

середа
IV

9-11

офтальмо-
логія

33.

Дитяча урологія Петербургський
Володимир Федорович

ДУ «Інституту урології НАМН України», д.м.н., головний науковий співробітник.
Головний спеціаліст з дитячої урології МОЗ України

р.т. 412-15-45
 

вівторок

14-16

дитяча урологія

34.

Дитяча нейрохірургія Орлов Юрій
Олександрович

Інститут нейрохірургії
ім. А.П. Ромоданова НАМН України, д.м.н., професор, зав. відділу дитячої нейрохірургії.
Головний спеціаліст з дитячої нейрохірургії МОЗ України

р.т. 483-94-19
 

четвер

15-17

дитяча
нейрон-хірургія

35.

Дитяча гінекологія
Татарчук Тетяна
Феофанівна

ДУ ІПАГ АМН України, д.м.н., професор, заступник директора з наукової роботи, зав. відділенням ендокринної гінекології.
Головний спеціаліст з дитячої гінекології МОЗ України

р.т. 279-21-56
536-08-05
 

понеділок

13-18

дитяча гінекологія

36.

Токсикологія Шейман Борис
Семенович

НДСЛ «Охматдит», Керівник Центру токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації, д.м.н.
Головний спеціаліст з токсикології

р.т. 236-97-67
236-60-96
 

вівторок

15-17

токсикоз-логія

37.

Акушерство і гінекологія
Камінський В’ячеслав Володимирович

НМАПО, д.м.н. професор, зав. кафедри акушерства і гінекології та репродуктології
Головний спеціаліст з акушерства і гінекології МОЗ України

р.т. 411-97-19
 

п’ятниця
IV

16-18

акушерство і гінекологія

38.

Воробйова Люся
Іванівна

Національний інститут раку МОЗ України, д.м.н., , професор, зав. науково-дослідним відділенням онкогінекології.

р.т. 259-01-75
 

середа
І

15-17

онкогіне-кологія

39.

Сенчук Анатолій
Яковлевич

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, д.м.н., професор, зав. кафедри акушерства та гінекології

р.т. 560-32-84
 

середа

15-17

-- “ --

40.

Онкохірургія
Смоланка Іван
Іванович

Національний інститут раку, зав. від. пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії, д.м.н., професор

р.т.
257-42-69 (факс)
257-10-52

середа

14-15

онко-хірургія

41.

Генетика медична, генетика лабораторна
Гречаніна Олена
Яківна

Директор Українського інституту клінічної генетики Харківського національного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор.
Головний спеціаліст з генетики медичної  МОЗ України.

р.т.(057)
705-16-74
Факс (057)
700-32-47
 

при
необхід-ності

 

генетика медична

42.

Горовенко Наталія
Григорівна

НМАПО, д.м.н., член кор. АМН України, професор, зав. кафедри генетики медичної

р.т. 205-48-13
205-49-12
 

четвер

15-17

- “ -

 

 

         

43.

Сексопатологія
Горпинченко Ігор
Іванович

Інститут урології НАМН України, завідуючий відділення сексопатології та андрології, д.м.н., професор.
Головний спеціаліст з сексопатології

р.т. 216-66-60

ІУ-й
четвер

17-18

сексопато-логія

44.

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина Дударь Лариса
Вікторівна

НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.м.н., професор. Головний спеціаліст з лікувальної фізкультури МОЗ України

 

при необхід-
ності

 

лікувальна фізкуль-тура і спортивна медицина

45.

Рефлексотерапія Мурашко Наталія Костянтинівна

НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, зав. кафедри рефлексотерапії та неврології.
Головний спеціаліст з рефлексотерапії МОЗ України

 

при необхід-
ності

 

рефлексо-
терапія

46.

Фізіотерапія Козявкін Володимир
Ілліч

Директор Міжнародної клініки відновного лікування, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор
Головний спеціаліст з фізіотерапії

р.т. (03247)
265-200

при необхід-
ності

 

фізіо-терапія

47.

Ендоскопія Тофан Анатолій
Васильович

Національний інститут раку , к.м.н., доцент

р.т. 257-43-33
 

при
необхід-ності

 

ендоскопія

48.

Функціональна діагностика Жарінов Олег
Йосипович

НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики, д.м.н.
Головний спеціаліст з функціональної діагностики

р.т. 291 61-30

при необхід-
ності

 

функціо-нальна
діагностика

49.

Радіологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика Ткаченко  Михайло
Миколайович

НМУ ім. О.О. Богомольця, професор кафедри радіології та радіаційної медицини. .
Головний спеціаліст з радіології та рентгенології

р.т. 456-82-97

при необхід-
ності

 

радіології та рентгено-логії

50.

Клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія та генетика Луньова Ганна
Генадіївна

НМАПО ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики.
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики МОЗ України

р.т. 409-20-75
481-53-71

при
необхід-ності

 

лаборато-рна
діагностика