Обгрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016
N° 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (далі - Замовник): Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради».
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця ,132,код 01993256.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 Єдиний
закупівельний словник 65310000-9:
Розподіл електричної енергії «Розподіл електричної енергії» (розподіл електричної енергії; послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії).
13 H
3. Ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro -UA-2023-03-07-004062-а.
4. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 525 000
кВт год; 160 000 кВАр год.
5. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, 132.
6. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.01.2023 по
31.12.2023 року.
7. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет.
8. Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даних
послут.
.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до потреб Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.
F8f Do
402 3 10
10. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
предмета
закупівлі
визначена відповідно
До
•постанови
НАГОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ від 21.12.2022 N 1806 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ
«ПРИКАРПА ТТЯОБЛЕНЕРГО»
13
застосуванням
стимулюючого
регулювання».
11. Ціна пропозиції. 1 003 250,00 грн (один мільйон три тисячі двісті пʼятдесят гри 00 коп) (у тому числі ПІДВ). Ціною цього Договору є вартість послуг з розподілу електричної енергії на 2023 рік, що становить 971250,00 грн (девʼятсот сімдесят одна тисяча двісті пʼятдесят гри 00 коп) (у тому числі ПДВ ) та/або послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на обʼєкти Споживача на 2023 рік, що становить 32 000,00 грн (тридцять дві тис. грн 00 коп) (у тому числі ПІДВ).
12. Обгрунтування укладення договору без використання електронної системи закупівель (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування пл. 5 (3) п.13 Особливостей закупівлі. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 No 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), п.13 Особливостей передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: 5) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним субʼєктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» розподіл електричної енергії - це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу (ОСР), крім постачання електричної енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (субʼєкти природних монополій за тарифами, які встановлюються НКРЕКГ. Господарська діяльність з розподілу (передачі) електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від
16.11.2018
року
No
1443,
Приватне акціонерне
товариство
«Прикарпаттяобленерго»
отримало
ліцензію
Ha
право провадження
господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Івано-
Франківської області.
Відповідно,
Приватне акціонерне
товариство
«Прикарпаттяобленерго» є єдиним надавачем послуг з розподілу електричної енергії та послуг із перетікання реактивної електроенергії в межах Івано-Франківської області. Відповідно до Закону України «Про природні монополії» послупи з розподілу електричної енергії для КНП «Ф ОДКЛ ІФ ОР» (Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", вул.Євгена Коновальця,
132
M. Івано-Франківськ)
здійснюється
потужностями
філія
AT
«Прикарпаттяобленерго», яке займає монопольне (домінуюче) становище на ринку в місті Івано-Франківську (відповідно до інформації Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, які складають та ведуть електронні версії відповідного переліку субʼєктів природних монополій).
Перелік субʼєктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному
веб
- сайті
Антимонопольного
комітету
України
(www.amc.gov.ua).
DR01
Згідно переліку субʼєктів природних монополій міста Івано-Франківська, розміщеному на офіційному веб - сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua, Філія АТ «Прикарпаттяобленерго» відноситься до субʼєктів природних монополій. На офіційному веб сайті Антимонопольного комітету України зазначено зведений перелік субʼєктів природних монополій України, яким визначено Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго», що займає монопольне (домінуюче) становище по наданню послуг з розподілу електроенергії в межах місцезнаходження замовника.
На даний час КНП «Ф ОДКЛ ІФ ОР» керується при укладенні договору реєстрами
монополій,
актами розмежування
балансової
належності
електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між постачальником і споживачем від 24.11.2021 року (додатки до договору від 24.11.2021 No24054). а Отже, дані послуги можуть бути надані лише певним виконавцем, інша
альтернатива
відсутня.
Приватне
акціонерне
товариство
«Прикарпаттяобленерго» має відповідну ліцензію та є єдиним надавачем послуги з розподілу електричної енергії. Таким чином, договір на закупівлю послуги з розподілу електричної енергії КНІІ «ІФ ОДКЛ ІФ ОР» (Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради" вул. Євгена Коновальця, 132 м. Івано-Франківськ) може укласти лише з Приватним акціонерним товариством «Прикарпаттяобленерго» . Враховуючи, що надання послуг згідно предмету закупівлі може бути надано виключно певним субʼєктом господарювання через відсутність конкуренції з технічних причин, існують підстави для укладення
договору без використання електронної системи закупівель. Таким чином, з огляду на норми Особливостей є необхідність та підстави прийняти рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 5 (3)
пункту 13 Особливостей.