Про участь в міжнародній конференції «Телемедицина – досвід та перспективи»

19-20 березня 2013 р. в Донецьку на базі НДІ травматології та ортопедії  проходила ІХ міжнародна  конференція «Телемедицина – досвід та перспективи» за участю провідних науковців України та Росії.

 

 

 

 

 

 

Конференцію розпочав директор науково-дослідного інституту  травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, професор Климовицький В. Г. З привітальним словом виступили член-кореспондент НАМН України, професор   Думанський Ю. В. та заступник голови департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації  Петряєв О. Б.

Голова правління АРУТЕОЗ, д.м.н., зав. відділенням інформатизації  Донецького НМУ  Владзимирський А. В. доповів про роль телемедицини в роботі медичних працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги.

У доповіді висвітлені результати роботи всеукраїнської мережі ургентної ЕКГ-діагностики «Телекард» за період 2004-2012 років, яка в даний час є особливо актуальна для вибору тактики ведення пацієнтів з гострим порушенням коронарного кровообігу.

  Важливою є роль телемедицини в діагностиці онкологічних та онкогематологічних захворювань. Про телетехнології, які вже існують і широко   використовуються   в   Львівському   онкодиспансері,   доповів  Тріль О.В.

20 березня проходили тренінги з практичної телемедицини. Проведено навчання з лікарями медичних установ, в яких встановлено обладнання благодійною фундацією «Відкриті серця», для проведення телемедичного консультування з центром дитячої кардіології та кардіохірургії.  

Царук О. Я., яка є регіональним представником НПЦДККХ, поділилась досвідом використання телемедичного зв’язку в діагностиці вроджених вад серця у дітей з використанням ультразвукового сканування.

Кабінет ехокардіографії ОДКЛ забезпечений таким обладнанням, що дає змогу отримувати термінові та планові рекомендації фахівців центру дитячої кардіології та кардіохірургії м. Києва.

 

 

    Завідувач відділом   ультразвукової та функціональної діагностики, к.м.н.      

                                                                                                               Олександра Царук                        

     Заступник головного лікаря                                                   Лідія Доценко