Участь лікарів ОДКЛ у з’їзді нефрологів України.

16–18 жовтня 2013 р. у Києві відбувся IV З’їзд нефрологів України, який внесено до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що затверджені МОЗ і НАМН України.

Організаторами  заходу виступали: ДУ «Інститут нефрології НАМН України», Українська асоціація нефрологів, Національний нирковий фонд України. Головуючі з’їзду: д.м.н., проф. Багдасарова І.В., чл.-кор. НАМН Украіни, д.м.н., проф. Колесник М.О. На з’їзді були розглянуті наступні проблеми: нирки і серце, нирки і легені, нирки і цукровий діабет, замісна ниркова терапія. Під час роботи з’їзду проводились пленарні засідання, сателітні симпозіуми, виставка лікарських препаратів, виробів медичного призначення.

У з’їзді брали участь лікарі нефрологічного відділення ОДКЛ: Дащенко О.О. – зав.відділеннням та лікарі-ординатори Якимів С.І., Павликівська К.Р. Окремо проводились заняття в секціі дитячих нефрологів, де детально розглядались питання вторинних нефропатій при системних захворюваннях сполучної тканини та еволюція нефротичного синдрому.

            Резолюція З’ізду включила наступні пункти: зменшити навантаження на лікаря консультативного прийому до трьох пацієнтів за годину, а для лікарів спеціалізованого відділення до 10 пацієнтів на ставку, в нефрологічному центрі - до 5; використання скринінгових систем для активного виявлення дітей з патологією нирок, а також антенатальну і постнатальну діагностику нефропатій.

Рішення та настанови з’їзду будуть активно впроваджуватися лікарями в роботі  нефрологічного відділення ОДКЛ.

 

Лікар-ординатор нефрологічного відділення                                          

                                                           Квіта  Павликівська