Відеоконференція з питань безпеки пацієнтів

28.02.2013 в телемедичному кабінеті Регіонального  методично-організаційного моніторингового центру відбулась телемедична   відеолекція з  Київської медичної академії післядипломної освіти присвячена питанню " Розробки та впровадженню програм інфекційного контролю для забезпечення  безпеки пацієнтів". Доповідали : Президент всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк та  та  епідеміолог Кожан Н.Є.
Після вступу України до Ради Європи, 23.06.11 р. Комітетом Міністрів Ради Європи було затверджено План дій Ради Європи для України на 2011-2014рр. Вказаним документом передбачено створення Плану дій з безпеки пацієнтів для України. Одним з першочергових і ключових питань  безпеки пацієнтів є  контроль за внутрішньолікарняними інфекціями. Міжнародний та український досвід підтверджує,що формування у медичних працівників культури чистоти дієво підвищує безпеку пацієнтів.
Спеціалісти ОДКЛ мали змогу ознайомитись з сучасними вимогами, які  мають бути впроваджені системно в усіх медичних закладах України, з метою забезпечення безпеки пацієнтів та медичних працівників.
Діяльність всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів спрямована на сприяння розвитку охорони здоров’я, підвищення якості медичного обслуговування та лікування в Україні, поліпшення якості захисту прав і законних інтересів пацієнтів, сприяння впровадженню в практику нових методів лікування, здійсненню оздоровчої та наукової діяльності, підтримку та реалізацію ініціатив професійної медичної та юридичної спільноти щодо вирішення актуальних практичних і наукових проблем в сфері організації та надання медичної допомоги, а також поліпшення правового та соціального захисту пацієнтів та сприяння забезпечення законних інтересів медичних працівників. Детальніше з діяльністю вище вказаної організації можна ознайомитись на сайті   http://medrada.org/.

 

 Зав.РМОМЦТК        Оксана Манюх