В Україні зберігається тенденція зниження малюкової смертності

За підсумками 2012 року рівень смертності немовлят, кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими в Україні, становив 8,7%. Це на 9,1% краще за очікуваний показник, закладений в Цілях Розвитку Тисячоліття на 2015 рік.

Йдеться про цільові орієнтири, закладені у Декларації Тисячоліття, який Україна підписала у 2000 році і взяла на себе таким чином зобов'язання досягти Цілей Розвитку Тисячоліття, серед яких, зокрема, скорочення дитячої смертності.

За період з 2000 до 2013 року Україні вдалося досягнути значного прогресу в досягненні деяких поставлених завдань. Протягом зазначеного періоду материнська смертність та рівень дитячої смертності віком до 5 років має тенденцію до зниження. Це досягнуто завдяки державним програмам та системним крокам Уряду щодо допомоги матерям і новонародженим дітям.

Вперше, не дивлячись на зменшення кількості народжених дітей (за п'ять місяців поточного року народилося на 10856 дітей менше, ніж за такий же період 2012 року), вдалося досягти показника малюкової смертності 7,7 на 1000 народжених живими, що дає можливість Україні наблизитись до показників країн Європейського Союзу.

Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки визнанням першочерговості розв'язання існуючих проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу.

За результатами аналізу динаміки позитивних зрушень, які відбулися впродовж 2000-2013 років, та з урахуванням наявних резервів, є можливість задекларувати до 2015 року більш амбітні цільові орієнтири.

Довідка:

У 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН 189 держав світу, у тому числі й Україна, затвердили Декларацію Тисячоліття ООН, яка започаткувала прогрес досягнення світовою спільнотою визначених до 2015 року результатів у тих сферах, де нерівномірність глобального людського розвитку виявилося найгострішою. Декларація Тисячоліття ООН є зобов’язанням досягти восьми Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) ООН до 2015 року. Сформована на глобальному рівні система ЦРТ містить вісім цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної оцінки прогресу. Цілі Розвитку Тисячоліття є орієнтирами розвитку на довгострокову перспективу, узагальнені і кількісно вимірювані.

Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття для досягнення до 2015 року:

Ціль 1: Ліквідація крайньої злиденності та голоду

Ціль 2: Забезпечення загальної початкової освіти

Ціль 3: Заохочення гендерної рівності і розширення прав і можливостей жінок

Ціль 4: Скорочення дитячої смертності

Ціль 5: Поліпшення охорони материнства

Ціль 6: Боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією і іншими захворюваннями

Ціль 7: Забезпечення сталого екологічного розвитку

Ціль 8: Формування глобального партнерства з метою розвитку

Преc-служба МОЗ України