Засідання товаривства дитячих неврологів Івано-Франківської області

     26.09.2019 року відбулось засідання товаривства  дитячих неврологів Івано-Франківської області.

   Надзвичайний інтерес викликала доповідь професора д.м.н. Пітика М.І. «Задня зворотня енцефалопатія у дітей». Було подано основи етіопатогенезу захворювання, клінічні прояви та особливості результатів радіологічного дослідження, а  також представлено досвід клініки по даній проблематиці.

   Зав.відділенням для дітей з ураженням ЦНС ОДКЛ Криштафович Я.Л., виступив з доповіддю «Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей». Було наголошено на особливостях діагностики та особливостях лікування даної патології, а також говорилось про те, що гіпердіагностика СДУГ і лікування не у невролога або психіатра поглиблює патологічний стан, призводить до соціальної дезадаптації і ускладнює подальше надання адекватної допомоги. Було зазначено першочергове місце в лікувальному процесі психологів, в тому числі шкільних.

               

   Також  окремим питанням було розглянуто актуальні проблеми надання спеціалізованої  неврологічної  допомоги дітям Прикарпаття.  В Івано-Франківській області на кінець 2018 року зафіксовано - 943 дитини з інвалідністю з причини ураження ЦНС(вперше 62 дитини) з них діти з епілепсією - 99, діти з ДЦП  - 548, діти зі спінальними м’язовими атрофіями, м’язовими дистрофіями – 41. Суттєво відрізняється показник захворюваності дітей першого року життя в Івано-Франківській області порівняно з загально державним показником(40,9‰ проти 61,64‰). Недостатнє виявлення дітей з патологією нервової системи першого року життя зумовлено тим, що лікарі первинної ланки на перехідному етапі реформування  медичної галузі недостатньо скеровують дітей до лікаря дитячого невролога, що ускладнює своєчасне надання спеціалізованої допомоги.

 

 

 

 

 

Голова Асоціації  дитячих неврологів Івано-Франківської області Криштафович Я.Л.