Здійснено виїзд групи лікарів–ендокринологів в Надвірнянський район.

 Наша область відноситься до районів з низьким вмістом йоду в грунтах, тому йододефіцитні захворювання зустрічаються дуже часто, а особливо в високогірних районах.

       

З метою обстеження стану здоров'я дітей Надвірнянського району 10 жовтня 2013 року здійснено виїзд групи ендокринологів ОКЛ, дитячих ендокринологів ОДКЛ та ендокринологів району в  села: Зелена, Максимець, Бистриця.

        Було оглянуто – 577 дітей.

        Патологію щитовидної залози виявлено у 145 дітей, що становить 25% від оглянутих. Треба відмітити, що тільки у 11 дітей – 2% зоб П ступеню, у всіх інший – зоб І ступеню.

        Виявлено при огляді багато дітей, що мають затримку фізичного розвитку - 61 дитина  – 10,6%.

        Діти з затримками фізичного розвитку  та зобом П ст.. будуть  детально обстежені на рівні району, а при необхідності – на рівні ОДКЛ.

        Проведені огляди свідчать, що проблема йододефіцитних захворювань не ліквідована. Профілактичні заходи щодо споживання йодованої солі і препаратів калію йодиду ( згідно назначень ендокринологів) повинні проводитись в усіх районах області.

Головний дитячий позаштатний

ендокринолог ДОЗ ОДА,

зав.відділом ендокринології ОДКЛ           Наталія Чорна