Алергологічне відділення

Колектив відділення у 2012р
 

Завідувач відділення
Парандій І.Б.
Колектив відділу у 2002р
 

Старша медична сестра
Святкевич Н.М. 

 

Лікар Пастух О.В.

В Івано-Франківській області дітям з алергічною патологією надається планова і ургентна медична допомога в алергологічному кабінеті ОДКП та в алергологічному відділенні ОДКЛ, в якому з 1994 року відкрито 15 алергологічних ліжок, а з 01.01.2001 року алергологічне відділення з імунологічними ліжками функціонує як самостійне (25 алергологічних та 5 імунологічних ліжок).

У відділенні працює 3 лікарі: Пастух О.В. – зав.відділенням, лікар вищої категорії з дитячої алергології, Парандій І.Б. – лікар-алерголог П кваліфікаційної категорії, Урбась О.В. – доцент кафедри педіатрії №1 ІФНМУ, лікар-імунолог відділення. На базі відділення працюють також асистент кафедри педіатрії №1 ІФНМУ Дутчак Г.М. та асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти к.м.н. Дехтяр В.Б.. Куратором відділення є доцент кафедри педіатрії №1 ІФНМУ Литвинець Л.Я..

Прийом амбулаторних хворих з алергологічною патологією в ОДКП веде лікар-алерголог І категорії Лупуляк Л.В., а хворих з імунологічною патологією в ОДКП приймає лікар-імунолог І кваліфікаційної категорії, обласний дитячий імунолог Бенько Г.С..

У своїй роботі лікарі відділення використовують сучасні технології обстеження та лікування.

З метою діагностики та диференційної діагностики проводиться: комп’ютерне обстеження функції зовнішнього дихання; комп’ютерна ЕКГ з визначенням тиску в а.pulmonalis; щоденний пікфлоуметричний моніторинг хворих бронхіальною астмою; УЗД серця і магістральних судин з доплерографією; діагностика первинної чи вторинної макрофагальної функції імунного захисту шляхом НСТ-тесту.

Важливе місце в діагностиці і виборі тактики лікування займають імунологічні дослідження. Окрім скринінгових тестів (імуноглобуліни крові класу G, A, M, T i B – лімфоцити та їх субпопуляції, ЦІК, Сз компонент компліменту), у відділенні визначається цитокіновий статус дітям, хворим бронхіальною астмою, дихальні ферменти сироватки крові.

В лікуванні дітей з бронхіальною астмою, яка є домінуючою в структурі нозологічних форм, лікарі відділення одні з перших на Україні (Київ, Львів, Івано-Франківськ ОДКЛ) почали використовувати «Walkion» терапію та небулайзер терапію, що дало змогу зменшити інвазивне лікування у дітей.

Алергологи відділення ідуть в ногу з часом, використовуючи найсучасніші досягнення медицини та фармації. Широко застосовують алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ) з використанням вітчизняних алергенів, що дає змогу отримати контроль над хворобою, покращити якість життя хворого, зменшити ризик інвалідності. З 2008 року діти з підтвердженими вродженими імунодефіцитами, отримують щомісячну планову замісну терапію довенними імуноглобулінами за державні кошти, що сповільнює прогресування хвороби і покращує якість життя хворих.

Лікарі відділення разом з співробітниками кафедри неодноразово брали участь в науково-практичних конференціях місцевого та державного значення, національних з’їздах України з імунології, алергології та імунореабілітації, європейському конгресі по астмі та конгресі вакцинопрофілактики в Україні.

На базі алергологічного відділення виконуються кандидатські та докторські науково-дослідні роботи. Результати цих наукових розробок використовуються в щоденній практичній діяльності лікарів відділення. Лікарі відділення є також співавторами наукових праць.

На базі алергологічного відділення проходять курси удосконалення, первинної спеціалізації, інформації та стажування на робочому місці дільничні педіатри з районів області, районні позаштатні алергологи, педіатри дитячих стаціонарів ЦРЛ.

У відділенні працює висококваліфікований середній медичний персонал, що володіє всіма необхідними маніпуляціями. Велика роль і молодшого медичного персоналу в дотриманні санітарного стану, чистоти і порядку, атмосфери доброзичливості у відділенні. У 1999, 2005, 2010 роках за підсумками роботи ОДКЛ колектив алергологічного відділення був нагороджений перехідним кубком за зайняте І місце.

Чуйне відношення лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу сприяють швидкому одужанню дітей, їх психологічній реабілітації.