Бактеріологічна лабораторія


Колектив баклабораторії у 2012р

 
Завідувач баклабораторією 
І.О.Борис
 

Тиховська М.П.

З 1962 р. у складі клінічної лабораторії ОДКЛ діє бактеріологічний відділ. Першим лікарем-лаборантом, який займався бакдослідженнями, була Грицеська Е.П., з нею в команді працювала баклаборант Горбунова Л.В.. З кожним роком потужність лікарні зростала, збільшувався обсяг роботи баквідділу, розширювався перелік методик, які застосовувались в роботі. За три роки до колективу баклабораторії приєдналися лікар-лаборант Непран Л.М., баклаборанти Чмелікова О.В., Тулай Г. М., Фучко Н.Г. У 1992р. – згідно наказу головного лікаря ОДКЛ Котурбаша Р.Й. – баклабораторія відокремилась від клінічної лабораторії у самостійний клінічний підрозділ.

На посаді завідувача баклабораторії з 1992 по 2008 р.р. працювала Тиховська М.П., також з 1992р. працювала лікарем-бактеріологом Панасик Л.К., трудилися баклаборанти Шипунова Т.М., Кузьміна Г.В., Збіглей Г.А.. Баклабораторія отримала дозвіл обласної режимної комісії на право працювати із збудниками ІІІ-ІV гр. патогенності.

У 2001р. баклаборкторія успішно пройшла акредитацію, при цьому було підтверджено, що в баклабораторії ОДКЛ створені відповідні умови праці для проведення бакдосліджень. У 2002 році в лікарні функціонує вже 15 відділень, лікування проводилося за 30-ма спеціальностями, ОДКЛ стала багатопрофільною, спеціалізованою базовою медустановою області. Сучасна клінічна медицина висуває клінічній бактеріології всезростаючі вимоги: нарощувати кількість досліджень, підвищувати якість їх виконання, впроваджувати сучасні методики.

З 2009 року на посаду завідувача баклабораторії була призначена лікар-бактеріолог Борис І.О.. На сьогоднішній день в баклабораторії працює 2 лікарі: Бо-рис І.О., Ведмедюк О.В., 8 лаборантів: Пантелюк Л.М., Лахоцька І.В., Крегель Н.С., Джумага О.М., Кравець О.М., Рожевич М.В., Ігнат М.В., Гавадза І.М. та 3 молодші ме-дичні сестри. Всі працівники баклабораторії кваліфіковані спеціалісти, які забезпечують діагностично-лікувальний процес дитячої лікарні бактеріологічними та санбакдослідженнями у потрібній кількості та відповідній якості.