Ендоскопічний кабінет


Колектив служби, 2012р

 

Інородні тіла, видалені з організму дітей оглядає головний лікар  Р.Котурбаш, 1991 р.

 

Робочий момент.
Лікар Святкевич О.Т.

 

Проводиться бронхоскопія

 

Ендоскопічна служба лікарні була ство-рена в березні 1984 року. На сьогоднішній день це відділення ендоскопії, малоінвазив-них методів діагностики та лікування, в яко-му функціонують два кабінети, і лапароско-пічна операційна.

Відділення ендоскопії здійснює:

 • діагностичні дослідження та надання за їх результатами висновків;
 • лікувальні ендоскопічні маніпуляції та операції;
 • освоєння та впровадження в практику своєї роботи нових методів діагностичної та лікувальної ендоскопії;
 • невідкладну медичну допомогу у разі виникнення ускладнень при ендоскопічних обстеженнях та лікуванні;
 • аналіз якості діагностичної та лікуваль-ної роботи.

На сьогоднішній день роботу ендоско-пічного відділення лікарні забезпечує : 3 лікарі-ендоскопісти, 1 лікар-хірург, 3 медичні сестри 1 - молодша медична сестра.

 1. Святкевич Олег Тадейович (зав. відділен-ням);
 2. Шибак Мирослава Іванівна (лікар-ендо- скопіст);
 3. Чоп’як Юрій Георгійович (лікар-ендо-скопіст);
 4. Никифорук Роман Ігорович (лікар-хі-рург);
 5. Бойкович Галина Василівна операційна-медсестра .
 6. Говдиш Іванна Іванівна (операційна мед-сестра);
 7. Терешкун Галина Петрівна (операційна-медсестра);
 8. Макар Світлана Василівна (молодша ме-дична сестра).

Кабінети відділення розташовані в стаціона-рі (лікувальний корпус №1, №2), а лапарос-копічна операційна - в операційному блоці .

У відділенні виконуються всі ендоскопічні до-слідження (ФЕГДС, бронхоскопія), а також оператив-ні втручання і маніпуляції на стравоході, шлунку і в бронхолегеневому дереві (поліпектомії, біопсії, ви-лучення сторонніх тіл, трахеобронхоскопічний ла-важ, ендоскопічний гемостаз та інше).

Відділення забезпечене обладнанням фірми ОЛІМПУС, ПЕНТАКС, ШТОРЦ та хімічними засобами для очистки, дезінфекції і стерилізації ендоскопічної апаратури. Відділення надає ендоскопічну лікуваль-но-діагностичну допомогу, насамперед ургентну, хворим усіх відділень обласної дитячої лікарні. На високому рівні проводиться цілодобова діагности-ка та лікування пацієнтів із захворюваннями шлун-ково-кишкового тракту та бронхів. Протягом року виконується близько 1,5 тисяч ендоскопій, з них: в середньому 1000-ФЕГДС, 300-бронхоскопій і близь-ко 200-лапароскопічних операцій.

У відділенні виконуються діагностичні дослідження: езофагогастродуоденоскопія діа-гностична, бронхоскопія, ректосигмоскопія.

Проводяться наступні ендоскопічні маніпуляції:

 • діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження;
 • діагностичне  дослідження з введенням лікарських препаратів; діагностичне дослід ження з проведенням уреазного тесту; діагностичне дослідження з визначенням пристінкової кислотопродукції; діагностичне дослідження з введенням зонда для енте-рального харчування;
 • санаційна бронхоскопія з внутрішньобронхіальною інстиляцією під місцевою анестезією;
 • піднаркозний лаваж трахеобронхіального дерева.

Виконуються ендоскопічні операції (мініінвазивні ендохірургічні втручання): видалення сторонніх тіл, балонна дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, анастомозів, трахеї, бронхів, реканалізація ШКТ чи дихальних шляхів.

У перспективі планується впровадити колоноскопію, гастродуоденоскопію у новонароджених дітей та ендоскопічну сонографію.

Після придбання нового інструментарію буде виконуватися: кліпування, лігування варикозно розширених вен стравоходу та шлунка; зупинка кровотечі (із застосуванням кліпсування, лігування); абляція судинних аномалій; балонна дилатація пілоростенозів.

Працівники відділення беруть участь у роботі вітчизняних та міжнародних медичних з’їздів, конференцій та симпозіумів з ендоскопії, хірургії, гастроентерології. Постійно проводиться робота з розробки, вдосконалення та впровадження нових технологій в роботу відділення.