Хірургічне відділення


Завідувач відділу
Глагович М.В.

 

Ізбенко Г.С.

 

Остафійчук М.І.

 

Доцент І.В.Лапа і лікарі відділу
біля ліжка хворої дитини

 

Библюк Й.І.

 

Мартинюк М.А.

 

Оперує Мартинюк М.А.

 

Матіяш Я.В.

 

Іде операція. Лікарі: Доценко Ю.Р., Библюк Й.І., оперуючий хірург  Глагович М.В.

 

Лапароскопічна операція

15 червня 1962 року відбулося відкриття Івано-Франківської державної обласної дитячої клінічної лікарні. В ній було розгорнуто 250 стаціонарних ліжок. На початку роботи лікарні було 6 відділень: педіатричне, відділення грудної дитини, неврологічне, гастроентерологічне, отоларингологічне та хірургічне на 40 ліжок.

Першим завідуючим хірургічним відділенням став хірург загального профілю Ізбенко Григорій Сильвестрович, який до призначення працював у смт. Ланчин Надвірнянського району. В штаті хірургічного відділення було 2 посади хірургів-ординаторів.

Анестезіологічна допомога надавалась двома медичними сестрами, які володіли методикою масочного ефірного наркозу. Наркотичних анальгетиків не було, переважна більшість операцій виконувалась під місцевою анестезією. З 1962 по 1968 рік щотижневі клінічні обходи у відділенні проводив професор Сергій Авраамович Верхратський, після 1968 року – професор Василь Федорович Сенютович. У вересні 1962 року проведена перша успішна операція з приводу ілеоцекальної інвагінації у хлопчика 6-ти місячного віку. В березні 1963 року проведена перша нефректомія у дитини з гігантським післятравматичним абсцесом лівої нирки. В березні 1963 року на посаду ординатора хірургічного відділення була зачислена Аріана Ярославівна Дудик. З 01.02.1963 року Г.С. Ізбенко призначений обласним хірургом.

З березня 1963 року на посаду завідуючого хірургічним відділенням призначено хірурга Михайла Івановича Остафійчука, який до того часу працював у смт. Гвіздець Городенківського району.

У 1963 році на базі хірургічного відділення ІФ ОДКЛ організовано курс дитячої хірургії ІФ ДМІ.

Завідуючим курсу був призначений асистент факультетської хірургії ІФ ДМІ Іван Васильович Лапа. В цьому ж році йому було присвоєно звання доцента. І.В. Лапа був єдиним викладачем на курсі дитячої хірургії до 1971 року. Він виконав першу операцію з приводу хвороби Гіршпрунга у дитини за методикою Свенсона.

З 1965 по 1968 роки хірургічним відділенням завідував Й.І.Библюк. Починаючи з 1966 року, почалося надання кругло добової невідкладної хірургічної допомоги дітям з гострою хірургічною патологією.

Починаючи з 1963-64 років, хірургічне відділення Івано-Франківської ОДКЛ стало організаційним та клінічним центром з надання методично-консультативної допомоги дітям області. Окремі хірурги курували районні лікарні, виконували планові консультативні виїзди в райони області. Дитячі хірурги брали активну участь у роботі обласного хірургічного товариства, де виступали з доповідями та демонстрували окремих хворих дітей. На базі хірургічного відділення ОДКЛ щорічно проводились і проводяться дотепер переривисті курси хірургів області, де розглядаються актуальні питання хірургії, в т. ч. і хірургії дитячого віку. Починаючи з 1963 року, хірурги відділення брали активну участь у республіканських та всесоюзних конференціях дитячих хірургів.

З 1969 року по 1998 роки завідуючим хірургічним відділенням був Микола Адамович Мартинюк. І.В.Лапа разом із М.А.Мартинюком вперше успішно почали виконувати операції з приводу атрезії стравоходу у новонароджених дітей.

У 1986 році на базі курсу дитячої хірургії ІФ ДМІ відбулась Всесоюзна наукова конференція студентських наукових товариств, де студенти-гуртківці курсу дитячої хірургії ІФ ДМІ були нагороджені бронзовою медаллю. Тоді ж відбувся симпозіум дитячих хірургів Радянського Союзу на тему «Лікування гемангіом у дітей».

З 1998 року неонатальну хірургічну бригаду очолив доцент Фофанов О.Д.. Почали впроваджуватися новітні методи хірургічного лікування новонароджених з вадами розвитку. Вперше в клініці застосовано пластику черевної стінки при гастрошизисі з імплантацією ксеноперикарду. Розроблено і впроваджено адаптований анастомоз при лікуванні вродженої кишкової непрохідності, малоінвазивну пластику гастрошизиса, застосовано безперервний еветрований шов при накладанні міжкишкових анастомозіа. Активно вивчався вплив внутрішньочеревної гіпертензії на гомеостаз немовлят та способи його корекції, розроблено і впроваджено оригінальний метод захисту між кишкових анастомозів та профілактики ішемічних уражень кишок. Розробка і впровадження новітніх методів діагностики та лікування дозволила суттєво покращити результати лікування новонароджених. Так при атрезії стравоходу вдалося знизити летальність з 88% до 9%, при гастрошизисі – з 100% до 16%, при діафрагмальній грижі з 68% до 12% за останнє десятиріччя.

З 1999 по 2010 рік завідуючим хірургічним відді-ленням був Ярослав Васильович Матіяш. З 2010 року хірургічним відділенням завідує кандидат медичних наук, доцент, дитячий хірург вищої кваліфікаційної категорії Михайло Васильович Глагович.

Курсом дитячої хірургії завідував з 1985 по 1995 рік доцент Фучко В.І., з 1995 по 2010 рік – доцент Библюк Й.І., з 2010 року по теперішній час – доцент Фофанов О.Д.. На курсі дитячої хірургії захищено чотири дисертації, які були присвячені актуальним проблемам дитячої хірургії. Кандидатська дисерта-ція Библюка Й.І. була присвячена лікуванню бактері-альної деструкції легень, а кандидатська дисертація Фофанова О.Д. - лікуванню генералізованих форм гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку.

Працівники курсу і хірургічного відділення ак-тивно займаються науковою роботою. Неодноразо-во брали участь у роботі з’їздів, конференцій, науко-вих симпозіумів, на яких доповідали про результати власних напрацювань.

Досягнення таких високих результатів здобуте завдяки самовідданій праці працівників відділення, починаючи від молодшого медичного персоналу і закінчуючи завідуючими відділеннями та курсом дитячої хірургії, які працювали на всіх етапах ста-новлення хірургії дитячого віку, ентузіазм яких до-зволяв подолати всі труднощі, а їхній хірургічний талант став запорукою здоров’я дітей Прикарпаття з хірургічною патологією.