Лабораторний центр


Я.Шуляр, Є.Астапенко
 

2002 р.

 

Андрейчук Є.О.

 
Завідувач
Полякова В.Г.

Робочий момент

 

Колектив лабораторії в 2012р

Клініко-діагностична лабораторія ОДКЛ є самостійним структурним підрозділом, до складу якої входять наступні відділи: загальноклінічний, гематологічний, біохімічний та імунологічний (робота останнього розпочато офіційно з 1993 року). До складу КДЛ належала бактеріологічна служба, яка відокремилась офіційно з 1992 року.

Протягом 30 років роботу КДЛ очолювала завідувач Андрейчук Євгенія Олександрівна. З 23.02.1995р. на посаду завідувача КДЛ була призначена лікар-лаборант Непран Лариса Миколаївна. З 2018 року очолює Лабораторний Центр Полякова Вікторія Геннадіївна.

З моменту створення лабораторної служби лікарні змінювались підходи до вирішення проблем підвищення якості надання лабораторних досліджень, оскільки лабораторна діагностика є невідкладною складовою будь-якого лікувально-діагностичного процесу. Зміни відбувались і в штатному розписі. Лікувальні підрозділи стаціонару обслуговували 5 лікарів-лаборантів, 8 лаборантів з середньою спеціальною медичною освітою, ургентну службу несли 5 лаборантів. В стаціонарі було сформовано нові лікувальні спеціалізовані відділи, а саме: травматологічне, офтальмологічне, педіатричне, пульмонологічне, гематологічне. Всі ці зміни внесли корекцію в роботу КДЛ.

На сьогоднішній день в штат КДЛ лікарні входить 8,5 посад лікарів-лаборантів, 3 посади біохіміків, 4 посади біологів, 28,25 посади лаборантів та 2 посади молодшої медичної сестри.

Лабораторна діагностика є невідкладною складовою практично будь-якого лікувально-діагностичного процесу. Проблема підвищення допомоги та результатів лабораторних досліджень є актуальною не лише в межах нашої лікарні, не лише для нашої області, але й загалом в цілому світі. Якість медичних лабораторних досліджень та ефективність їх використання в клінічній практиці усе частіше розглядають крізь призму доказової медицини. Сучасна клінічна практика вимагає від лікаря, аби діагностика захворювань, призначення ефективного лікування, мінімізація негативних наслідків втручань та складання індивідуального прогнозу для хворого ґрунтувались на надійній, безперечно доведеній інформації.

Протягом 2008-2010 років, виходячи з потреб клініки, працівниками КДЛ було впроваджено наступні методики виконання досліджень:

  • визначення залізозв’язуючої здатності сироватки крові (2010р.);
  • визначення іонізованого кальцію сироватки крові (2010р.);
  • визначення білкових фракцій сироватки крові методом електрофорезу (2009р.);
  • визначення концентрації сечової кислоти сиро-ватки крові (2010р.);
  • визначення кислотно-основного стану крові (2010р.);
  • визначення функціональної здатності тромбоцитів на аналізаторі агрегації тромбоцитів;
  • визначення нових коагуляційних тестів – АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу), для виявлення гіпо- та гіперкоагуляційного зсуву, контролю за гепаринотерапією при тромбозах, тромбоемболіях, ДВС-синдромах різної етіології, для діагностики гемофілії (2010р.);
  • визначення глікогемоглобіну в цільній (переферичній) крові (2010р.);
  • діагностика швидкими тестами фірми «Фармаско». 

Протягом останніх п’яти років наша лабораторія брала участь у програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань «Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці». Координатор програми – національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології (м. Київ). Загальна оцінка точності результатів вимірювань лабораторії за результатами проходження раунду МПР в Z-показниках в 2010 році становить:

І етап раунду – 83% задовільних результатів (з 18 показників)

ІІ етап раунду – 100% задовільних результатів (з 18 показників).