Нефрологічне відділення

Благодійна акція заради дітей
 

Макогін О.Д.

 
Величкович Р.С.
 
Завідувач відділу Дащенко О.О.
 
Відділ гематології, 1984 р.
 
Біля ліжка хворої дитини
 

З відкриттям ОДЛ нефрологічні, кардіологічні та гематологічні ліжка функціонували в складі соматичного відділення №3 до 1984 р.

Першими керівниками соматичного відділення №3 були Ізбенко Р.В., Окул О.В, пізніше Величкович Р.С.. В даному відділенні працювали висококваліфіковані лікарі: Першикова С.Ф., Кущева Н.О., Біда Т.І, Кожушко Е.Д., Шрамченко Н.А., Макогін О.Д., старша медсестра Шипунова Т.М.. Високими показниками в роботі відзначались медсестри Нізько М.І., Данилейчук Є.І., Данили шин Л.Б., Думич М.Ю., Єфременко Г.Т., Феняк А.М., Петрів О.С., молодші медсестри Кметюк З.С., Осадца А.І., Осадца Я..

З реорганізацією дитячої лікарні з 1984 р. почали функціонувати два новостворені відділення нефрологічне та гематологічне .

Великий вклад в організацію гематологічної служби в області та гематологічного відділення внесла зав.гематологічним відділенням Макогін Олександра Дмитрівна. Під її керівництвом почали новий етап лікування гемоластозів згідно німецьких протоколів, за якими працюють по даний час. Завдяки встановленню сепаратора крові в СПК високодозова хіміотерапія проводиться з зменшенням ризику ускладнень.

Старшою медсестрою гематологічного відділення 15 років працювала Приймак Н.М., яка в даний час очолює цю посаду в нефрологічному відділенні. Значний вклад в організацію і становлення роботи нефрологічного відділення та розвиток дитячої нефрологічної служби на Прикарпатті внесла Величкович Раїса Степанівна. З 1984 р. працювала на посаді завідувачки нефрологічним відділенням. Старшою медсестрою нефрологічного відділення 19 років працювала Думич М.Ю..

З 01.01.2002р. нефрологічне і гематологічне відділення об’єднані в нефрологічне відділення на 50 ліжок. Кваліфіковану допомогу хворим надають лікарі відділення: Дащенко О.О., Величкович Р.С., Доценко Л.Є., Лесюк О.В., Павликівська К.Р., Іваненко А.Л., Якимів С.І..

Досвідченістю, високим професіоналізмом, майстерністю, великою любов’ю до дітей, глибоким співчуттям відзначається середній і молодший персонал відділу: старша медсестра Приймак Н.М., постові медсестри Неміш Г.М., Гринишин О.І., Шушайло О.І., Бевз Л.Г., Фединич М.М., Семенюк З.С., Жирій Г.М., Городенко Г.П., Шкредко М.І., Микитин О.В., Коцур О.Б..

З 1989 р. лікування лейкемій та інших онкогематологічних захворювань проводиться по європейських Протоколах. Сформовані та відпрацьовані алгоритми діагностики та лікування онкогематологічних захворювань, що дає можливість повного одужання та довготривалої клініко-лабораторної ремісії. Щороку в Івано-Франківській області вперше виявляється 14-15 дітей з онкогематологічною патологією.

Також деякі колишні діти, які вилікувалися від раку і стали повноцінними дорослими людьми, на даний час надають спонсорську допомогу відділенню. Лікарями нефрологами нефрологічного відділення надається допомога хворим з захворюваннями нирок та сечовидільної системи. В обстеженні і лікуванні дітей застосовуються нові методики, запропоновані Інститутом нефрології АМН України та кафедрою нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика. У відділі ведеться облік дітей із зниженими показниками функціонального стану нирок для своєчасного попередження ускладнень та інвалідизації.

Щорічно у відділенні лікується більше 700 хворих. Летальність за останні три роки – 0.

Постійно впроваджуються нові досягнення медичної науки і практики. За період роботи відділу було впроваджено понад 120 методик лікування хворих.

Роботу нефрологічного відділення курує кафедра педіатрії ФПО ІФНМУ, яку очолює д.м.н. професор Цимбаліста О.Л.. Лікарями відділення було захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 12 наукових праць, запропоновано і захищено 5 авторських свідоцтв на винахід і понад 20 раціоналізаторських пропозицій, які впроваджені в клінічну практику.