Отоларингологічне відділення


Семенюк В.П.

 

Консультацію дитини проводить
професор кафедри педіатрії НМУ
Цимбаліста О.Л.

 

Лікар Рабій Є.І. та асистент  кафедри отоларингології НМУ Гайналь М.О.

 

Імпедансметрію дитині проводить
сурдолог Кузьмін В.М.

 

На акції вручення слухових апаратів слабочуючим дітям області

 

З відкриттям в червні 1962 року у складі ОДКЛ ЛОР відділення на 30 ліжок було покладено початок спеціалізованій дитячій отоларингологічній службі в області.

За ці роки проведено велику лікувальну роботу: проліковано дітей із захворюваннями ЛОР-органів – 59 300; проведено операцій на ЛОР-органах у дітей – 37 940; здійснено консультативну та організаційну роботу по відкриттю дитячих ЛОР-кабінетів в лікувально-профілактичних закладах області. Нововведенням у роботі спеціалістів є: проведення ендоскопічних оперативних втручань на ЛОР-органах. В час заснування лікарні у відділі працювало 2 лікарі. В даний час відділення розгорнуте на 30 ліжок, працює 5 лікарів, організована ургентна ЛОР-служба.

За 50 років роботи відділення змінилося 6 завідуючих:

  • 1962-1982 рр - Заціха Т.В.
  • 1983-1994 рр - Одноконна Л.М.
  • 1994 -1997 рр - Мельник О.А.
  • 1998 -2000 рр - Рабій Є.І.
  • 2001-2010 рр - Мороз М. Д. з
  • 2010р. - Семенюк В.П.

У відділенні працювали:

Старші медсестри:Рунцева Надія Костянтинівна, Кумгир Мар’яна Богданівна, Костюк Оксана Романівна, Муц Надія Афанасіївна. Старшою медсестрою у відділенні з 1975 р. до 1991 р. працювала Боруцька Нонна Михайлівна. З 1991 року по даний час старша медсестра відділення – Куриляк Ольга Володимирів. Сестри-господині: Якубів Ірена Теодорівна, Гоголь Надія Дмитрівна, Токар Світлана Федорівна. Молодші медсестри: Приймак Євдокія Юріївна, Чуботиська Софія Михайлівна, Яковишак Галина Миколаївна, Бойко Ганна Йосипівна.

Колектив відділення дружний, відповідальний, дисциплінований. У відділенні побутує здоровий пси-хологічний клімат.

Лікарі систематично підвищують свій професій-ний рівень. Збагачують свою духовність. Опановують мистецтво бути потрібними дітям. Спеціалісти вдоско-налюють методику проведення екстрених та плано-вих операцій і дбають про їх якість.

Для розширення діапазону оперативних втручань на ЛОР-органах, зокрема тих, що проводяться під за-гальним знеболенням, у відділенні працює анестезіо-лог Вальчишин В.П.. Саме в ЛОР-відділенні ОДКЛ впер-ше в Україні було започатковано проведення ендоско-пічних малоінвазивних втручань на ЛОР-органах.

Ширше впроваджується в практику обстеження дітей із захворюванням вух – на імпедансометрії у сур-долога.Лікарі відділення постійно вчаться самі і на-вчають інших – молодших колег по роботі: відвідують та проводять навчально-практичні семінари, конфе-ренції, «круглі столи».

У 2003 році – ЛОР-відділення ОДКЛ стало базою ЛОР-кафедри ІФНМУ для навчання студентів педіа-тричного факультету медичного університету. Кон-сультативну допомогу від ЛОР-кафедри для відділен-ня надає асистент кафедри Гайналь М.О., професор Попович В.І..

У відділенні організована робота з питань настав-ництва та передового досвіду. Все у відділенні робить-ся заради збереження здоров’я і життя дітей області.