Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії


Колектив відділу, 2012 р.

 

Завідувач відділу Курташ О.О.

 

Колектив відділення з завідувачем Чуйком Я.Д., 1982р

 


Колектив відділу з завідувачем Семковичем М.Я.


Консиліум за участю заступників головного лікаря з лікувальної  роботи Матвіїїв Л.Є. та Мельника Т.М.

 

Медичні сестри працюють біля хворої дитини

 

Семкович М.Я.

 


Старша медична сестра Глуханик О.Л.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії в ОДКЛ було відкрито з 1979 року.

Починалось все з невеликої палати інтен-сивної терапії в 1977 році. В 1979 році на основі цієї палати та анестезіологічної служби орга-нізовано відділення анестезіології та реаніма-ції. Протягом 15 років відділення очолював Я.Д. Чуйко, з 1994 року відділення очолював М.Я. Семкович, а з 2004 року – О.О.Курташ.

В 1964 році був придбаний перший наркоз-ний апарат. Анестезіологічну допомогу дітям на протязі двох років надавали лікарі – Омелян Кварцаний та Євген Олійник. Омелян Кварца-ний вперше почав з успіхом застосовувати інту-баційний наркоз. З 1966 року анестезіологом в хірургічному відділенні почала працювати Ла-риса Іванівна Сирова, Анна Іванівна Бичков’як-Заслужений лікар України.

В 1989 році при відділенні організовано виїзну реанімаційну бригаду, з колективом лі-карів, водіїв, санітарним транспортом. В 1990 році в складі відділення відкрито кабінет ГБО.

В 1994 році відділення реорганізовано, пе-ренесено в просторе відремонтоване примі-щення, де окрім допоміжних служб розміщені операційна, лікарська, хірургічна, неонатальна (кювезна), соматична, опікова, діагностична па-лати.

З 1997 року відділення перейменовано в відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАІТ).

При відділенні функціонує клініко-біохі-мічна лабораторія, яка забезпечує цілодобове обстеження хворих, що поступають в ВАІТ. Від-ділення оснащено необхідною діагностичною, дихальною, наркозною та допоміжною апа-ратурою, обладнаним реанімобілем. Застосо-вуються сучасні методики інтенсивної терапії, церебральної та серцево-легеневої реанімації, методи екстракорпоральної детоксикації.

Колектив відділення – це висококваліфіковані віддані своїй справі професіонали. В колективі працює 15 лікарів, 75% з них мають вищу та першу кваліфікаційну категорію.

Ефективність лікувального процесу забезпечується також високою кваліфікацією, чуйністю, якісною роботою середнього та молодшого медичного персоналу. Серед них 13 медичних сестер з вищою кваліфікаційною категорією, 2 – з першою.

Більшу частину свого життя присвятили роботі у відділенні лікарі Демків Я.М., Сєрний О.В., медсестри Чугай А.П., Шиманська М.Д., Федоріс М.П., Віцько М.Б., молодша медсестра Кавецька А.В.

Чисельність та кваліфікація штату працівників ВАІТ дають змогу забезпечити на сучасному рівні роботу палат інтенсивної терапії, анестезіологічної служби, виїзної консультативної бригади. Самовіддана праця колективу дає свої позитивні результати.

Крім лікувальної роботи, у відділенні ведеться активна наукова та раціоналізаторська робота.

Працівниками відділення підготовлено понад 40 друкованих робіт, розроблено понад 15 раціоналізаторських пропозицій. Захищено дві кандидатські дисертації. Відділення АІТ є навчальною базою для кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ (зав.курсом к.м.н. доцент Семкович М.Я.)

За час функціонування у відділенні проліковано понад 18 тисяч дітей, які перебували в критичному стані. Щорічно у відділі лікується понад 750 дітей. Середня тривалість перебування становить 3 дні. В структурі поступивших: 25% – це діти з патологією органів дихання, 28% – з травмами та через нещасні випадки, 25% – з тяжкою хірургічною патологією та інші.

Важливою функцією АІТ відділення є анестезіологічне забезпечення під час оперативних втручань та болючих маніпуляцій у дітей. Щорічно проводиться понад 3000 наркозів. Охопллення загальним знеболенням досягає 90%.

Виїзна консультативна педіатрична бригада в цілодобовому режимі забезпечує виклики у всі ЛПЗ області, транспортування дітей у заклади вищого рівня. За час функціонування виїзної бригади здійснено понад 5,5 тис. викликів, транспортовано в ОДКЛ 4,8 тис. дітей. На сьогодні відділення є згуртованим колективом однодумців, члени якого вміють не тільки добре працювати, але й відпочивати, беруть активну участь у громадському житті лікарні.

У складі відділення з 1990 року працює кабінет гіпербаричної оксигенації, оснащений барокамерою. Цей ефективний та високотехнологічний метод використовується як компонент інтенсивної терапії. Щорічно проводиться до 250 сеансів.

Попереду ще багато невирішених проблем та нових вершин…