Відділення травматології та ортопедії


Колектив відділення, 2012р

 

Балюк С.Г.

 

Струтинський Я.І.

 

Зав. відділу
Балюк Ю.С.

 

Доцент
Дубас В.І.

 

Робочий момент. Оперує О.Ю.Матіяш

 

Колектив відділу у 2002 р.

 

Біля пацієнта лікар Воробець Є.М.

 

Відділення травматології та ортопедії зародилося ще в далеких 70-х роках 20 століття, після побудови обласної дитячої лікарні. При організації дитячого хірургічного відділення в його складі налічувалось 20 ліжок ортопедо-травматологічного профілю. Першими спеціалістами в області, які почали займатись і розвивати таку важливу галузь медицини, були лікарі Ясельський Юрій Михайлович та Балюк Степан Григорович. У 1971 році ортопедо-травматологічні ліжка були переведені в обласну клінічну лікарню у склад дорослого ортопедо-травматологічного відділення. Відповідно туди ж перейшов працювати Балюк С.Г.. Ю.М. Ясельський викладав на кафедрі травматології, ортопедії і ВПХ Івано-Франківського медичного інституту. В ОКЛ у цьому ж році відкрилось дитяче відділення на 40 ліжок, з відповідними штатами, палатами, операційною, допоміжними приміщеннями.

Першим завідувачем травматологічного відділення був Марущак Полікарп Іванович. В 1972 році відділення очолив Струтинський Ярослав Іванович. При поліклініці ОКЛ функціонував окремо дитячий кабінет, а прийом хворих проводили лікарі стаціонару почергово. У відділенні працювало 4 лікарі – Струтинський Я.І., Балюк С. Г., Луців Б. В., Коваль І.А., Кавчук А.І., Скрипничук О.В. Відділення стало консультативно-діагностичним та лікувальним центром по наданню ортопедо-травматологічної допомоги дітям області. В поліклініці проводився і проводиться диспансерний нагляд за хворими з порушенням опорно-рухового апарату.

Лікарі відділення надавали ургентну допомогу дітям і дорослим згідно графіка чергувань. За лікарями відділення були закріплені по 2-3 райони області для планової консультативної допомоги.

Маючи свою операційну, стали більше оперувати вроджений вивих стегна, лійкоподібну деформацію грудної клітки, клишоногість, кривошию, іншу важку ортопедичну патологію. Ши-роко використовували апарат Ілізарова для лікування рецидиву клишоногості, несправних суглобів, подовженнях кінцівок. Широке використання отримала малоінвазивна травматологія: закритий остеосинтез переломів металевмими спицями після закритої репозиції відломків.

Наказом Головного управління охорони здоров’я № 26/3/ОС від 01.02.1991р. дитяче трав-матологічне відділення переведено з ОКЛ в ОДКЛ, де отримало значно кращі матеріально-побутові умови для дітей і персоналу. При відділенні організовано цілодобовий травмпункт, де надається ургентна допомога дітям всієї області. Першими лікарями травмпункту були Сулима Вадим Станіславович, Балюк Юрій Степанович, Воробець Євген Михайлович.

У 2004 році відділення очолив Балюк Ю.С.. Лікарі відділення – Струтинський Я.І., Луців Б.В., Во-робець Є.М., Данів В.М., Рибінський І.М., Ільїн Є.М., Іванчук Ю.Р., Савуляк А.І., Балюк Т.Ю.

За 50 років роботи у відділенні проведено понад 16000 операцій на органах опори та руху.

Відділення працює як провідний навчальний, організаційно-методичний та лікувальний центр в області, де застосовуються сучасні малоінвазивні медичні технології.

У 1994 році в ОДКЛ розпочав роботу дитячий нейрохірург Матіяш О.Ю., тоді ж на базі невроло-гічного відділення було виділено 5 ліжок нейрохірургічного профілю. З 2008 року нейрохірургічні хворі лікуються у відділенні травматології та ортопедії, кількість ліжок зросла до 7. За 18 років існування нейрохірургічної служби здійснено більше 600 операцій на головному та спинному мозку при вродженій патології, травмах та захворюваннях нервової системи.

Працівники кафедри травматології та ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету тісно співпрацюють як в практичному, так і в науковому плані з колективом дитячого відділення травматології та ортопедії з 1961 року, ще коли відділення розташовувалось на базі обласної клінічної лікарні. Ряд дисертаційних робіт виконані з приводу патології дитячого віку. Так у 1977 році професор Ясельський Ю.М. виконав кандидатську роботу на тему: “Експериментально-анатомічне обґрунтування та клінічна оцінка реваскуляризації кістково-хрящової головки стегна в лікуванні аваскулярних некрозів”. З 2005 року на базі відділення працює доцент Дубас Володимир Іванович, який активно займається проблемою нейроортопедичного лікування дітей з нервово-мƍязевими захворюваннями, проводить наукову, педагогічну та консультативну роботу як у відділенні травма-тології та ортопедії, так і в інших відділеннях ОДКЛ. У фахових виданнях та в збірниках тез конференцій та з’їздів ортопедів сумісно опубліковано 15 наукових праць.