Відділення ультразвукової та функціональної діагностики


Колектив діагностичної служби. 

 
Колектив відділення променевої 
діагностики, 2002 р.

Завідувач відділення Царук Л.Я.

 

Єхоенцефалографічне обстеження

 

Робочий момент УЗ-діагностики

 

Діагностична служба розпочала свою роботу з моменту заснування ОДКЛ в складі кабінету функціональної діагностики. Першим лікарем функціональної діагностики була кардіолог Шрамченко Ніна Антонівна , яка проводила ЕКГ – обстеження та медична сестра Павлюк Ганна Миколаївна.

З 1986 року об’єм функціональних досліджень збільшився за рахунок введення електроенцефалографії, ехоенцефалографії, капіляроскопії, термографічнії. Першим лікарем була Борисова Віра Олександрівна. З нею працювала медсестра Сторощук Марія Степанівна, яка щойно закінчила медичне училище.

В 1989 році розпочалась історія ультразвукової діагностичної служби з отриманням апарату GL по гуманітарній допомозі.

З 1990 року лікарня придбала комп’ютерну програму досліджень і обласна дитяча лікарня єдина в області використовувала новітні комп ютерні технології в процесі ультразвукових досліджень.

З 1992 року службу ультразвукової та функціональної діагностики очолила Хохрякова Олена Серафимівна. В 1994 році лікарня отримала ультразвуковий апарат Aloka, 1988 року випуску, який на даний момент ще знаходиться в експлуатації.

В 1993 році кабінет поповнився новими кадрами лікарем функціональної діагностики Шуткою Галиною Михайлівною, В 1998 році Попель Богданою Дмитрівною. На протязі цих років служба функціональної і ультразвукової діагностики проводила широкий спектр досліджень: з функціональної діагностики – капіляроскопія, оцінка зовнішнього дихання, електроенцефалографія, реоенцефалографія, теплографія, ехоенцефалографія; з ультразвукової діагностики – обстеження органів черевної порожнини, заочеревнинного простору, органів малого тазу, щитовидної залози, нейросонографію.

В 1997 році відбулась реорганізація діагностичної служби. Кабінети ультразвукової та функціональної діагностики були об’єднані з рентген кабінетом та створено відділення променевої діагностики, яке очолив зав.віділенням Дзюбинський Ярослав Степанович.

З 2007 року у відділенні променевої діагности-ки проводиться нейроміографія.

З 2009 року розпочав свою роботу кабінет ехокардіографії, де проводиться діагностика вроджених вад серця дітей та з подальшою телемедичним консультуванням з кардіологами науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії в м. Києві.

Відділення ультразвукової та функціональної діагностики функціонує як окремий структурний підрозділ з 1 березня 2010 року. Зав. відділенням Царук Олександра Ярославівна. В штаті відділення працює 10 лікарів, з них – 6 лікарів ультразвукової діагностики, 3 лікаря функціональної діагностики, 1 лікар невролог дитячий.

Співпраця з кардіохірургами Науково-практич-ного медичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України дозволяє проводити навчання спеціалістів області та здійснювати телемедичні консультації пацієнтів. Кардіохірург Романюк О.М. з працівниками відділу.