Беркій Ганна Дмитрівна

Адміністрація лікарні

Головна медична сестра

Беркій Ганна Дмитрівна закінчила Коломийське медичне училище ім. І.Я.Франка в 1974р. У липні 1976р. прийнята на посаду медичної сестри хірургічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

У червні 1985р. переведена на посаду старшої медичної сестри інфекційного відділення (боксованого). У січні 1992р. переведена на посаду головної медичної сестри лікарні.

Для чіткої організації сестринської справи та догляду за хворими Беркій Ганна Дмитрівна розробила Стандарти сестринського (медичного) догляду за пацієнтами, правила та інструкції виконання маніпуляцій і процедур, положення про систему оцінки якості сестринського догляду. Організовує і проводить внутрілікарняні конференції, робочі наради, навчальні семінари з метою впровадження в практику Стандартів та контролює дотримання їх при виконанні операцій, маніпуляцій, діагностичних процедур.

З метою покращення дотримання санітарно-протиепідемічного режиму Ганна Дмитрівна в лікарні організовує і проводить заліки по інфекційному контролю, дотриманню діючих наказів МОЗ України та інших питань, що стосуються медсестринства. Контролює виконання молодшими медичними спеціалістами лікарських призначень.

Організовує атестацію середнього медичного персоналу та бере участь у роботі атестаційної комісії, в підборі фахівців та молодшого медперсоналу при прийомі їх на роботу. Організовує планування діяльності середнього та молодшого персоналу шляхом розробки перспективних річних планів роботи.

Ганна Дмитрівна є головою Ради медичних сестер.

Рада медичних сестер організована з метою удосконалення організації праці, підвищення рівня кваліфікації середнього медичного персоналу, підвищення культури і поліпшення якості надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Головна мета діяльності ради медичних сестер – підвищення теоретичних і практичних знань, загально-культурного рівня медичних сестер, удосконалення якості й культури організації їхньої роботи на місцях (відділенні, кабінеті, тощо).

До складу ради входять такі сектори: виробничий, навчально-виховний, санітарний, харчовий.

Кожний сектор очолює старша медична сестра. Сектори працюють за планом, затвердженим головним лікарем закладу.

Засідання ради оформлюють протоколами, які веде секретар ради.

Рада медичних сестер організовує «Куток інформації ради медсестер». Це накази щодо складу ради, річний план, дані про розподіл обов’язків по секторах, екран санітарного стану відділення, оголошення про проведення занять по лінії ради медсестер тощо.

За час своєї роботи Беркій Г.Д. неодноразово нагороджувалась грамотами ОДКЛ, відзначалася грошовими винагородами, почесними грамотами ГУОЗ ОДА та МОЗ України.